Now showing items 1-1 of 1

  • Piyasa riski ölçümü olarak riske maruz değer ve hisse senedi portföyleri için bir uygulama 

    Authors:Eser, Özgür
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Son yıllarda, finansal kurumlarda piyasa oynaklıklarının etkilerini kontrol etmek amacıyla, piyasa risklerinin yönetiminin önemi artmaktadır. Risk yönetiminin bir yaklaşımı olan Riske Maruz Değer (RMD) hem uygulayıcılar hem de denetleyici kurumlar tarafından benimsenmektedir. Geleneksel olarak bankalar, serbest fonlar, emeklilik fonları, yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları Riske Maruz Değer`i piyasa riskini ve yatırım performansını ölçmek amacıyla kullanmaktadırlar. Bu tezin amacı, hisse senedi ...