Now showing items 1-1 of 1

  • Watsons krizinde aktarılan mesajların imaj restorasyon teorisi bağlamında incelenmesi 

    Authors:Kasidecioğlu, Müjgan Yasemin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
    Kurumların yaşadıkları krizler çeşitli sebeplere dayanabilmekte ve ortaya çıkışları ani olabilmektedir. Krizlerin aniden ortaya çıkabilme durumu işletmeleri daha hızlı hareket etmeye ve bazı stratejiler üretmeye zorlamaktadır. Bu noktada ise kriz yönetimi ile kriz iletişimi kavramları devreye girmektedir. İyi yönetilemeyen krizlerin şirketlerin yapısını ve varoluşunu tehdit ettiği, etkili bir iletişim sağlamayan kurumların ise itibarlarının zedelenme riskinin bulunduğu görülmektedir. Yapılan ...