Now showing items 1-1 of 1

  • YOLSUZLUĞUN VERGİSEL ARAÇLARLA ÖNLENMESİ 

    Authors:Şener, Orhan
    Publisher and Date:(Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014)
    Kamusal mal ve hizmetlerin temel ekonomik özellikleri, gelişmekte olan ülkelerin en önemli sosyo ekonomik sorunu olan yolsuzluğun en önemli nedendir. Bölünemezlik, birlikte tüketim ve hizmetten yararlanmanın dışlanamaması gibi bu özellikler yolsuzluğu teşvik edici bedava yararlanma motivasyonuna yol açmaktadır. Bu çalışmamda Yolsuzlukla mücadele için 1960lı 1970li yıllarda Avrupa’nın tamamında refah ya da sosyal devletin oluşması amacıyla sıkı bir biçimde uygulamaya konulan Servet vergilemesini ...