Now showing items 1-1 of 1

  • X ve Y kuşaklarının işveren markası ve örgüt içi iletişimine yönelik algıları: Aile işletmesi örneği 

    Authors:Tükek, Ekin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
    İşveren markası firmaların paydaşları tarafından nasıl algılandığının yanı sıra nasıl tecrübe ettikleriyle ilgilidir. İşveren markasının örgütsel iletişim boyutunda ele alınmasıyla sadece işverenin çalışanların gözünde oluşturduğu marka imajı ele alınmaz; çünkü firmanın çalışanlarına ve müşterilerine sunduğu deneyimle de ilgilenir. Bu çalışmanın amacı X ve Y kuşaklarının işveren markasına yönelik algıları arasında farklılık olup olmadığıdır. Kuşaklararası farkın olup olmadığı ayrıca demografik ...