Now showing items 1-1 of 1

  • Şevket Emin Korki filmlerinde yeni gerçekçilik 

    Authors:Mohammed Amen, Bhlin Abdul Azeez
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
    Bu araştırmanın amacı, Saddam rejimi sonrası Şevket Emin Korki filmlerinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin etkisini ortaya koymaktır. Yeni Gerçekçiliğin dünya sinemasını etkilemesinde söz konusu olan unsurlar ve bu unsurların Korki’nin filmlerindeki kullanım şekli ele alınacaktır. Bu durumu ortaya koymak için yönetmenin Toz Geçişi (Crossing The Dust), Başlama Vuruşu (Kick Off) ve Taşa Yazılmış Hatıralar (Memories On Stone) filmlerini tema, mizansen, görüntü yönetimi-kurgu ...