Now showing items 1-3 of 3

 • GÖÇ, YOKSULLUK ve İNSAN HAKLARI 

  Kapitalizmin egemenliği altındaki günümüz dünyasında göç ve yoksulluk birbirini etkileyen iki güncel olgudur. Küreselleşen dünyada yoksulluk göçe, göç de yoksulluğa yol açmaktadır. Göçmenler kendi ülkelerinden yoksulluk nedeniyle göç etmekte göçtükleri ülkelerde bu sefer yoksulluk ve yoksulluğun bir türü olan yoksunluğa düşmektedirler. Göçmenler yeni ikametgahlarında sosyal dışlanma, şiddet, gettolaşma, marjinalleşme, toplumsal cinsiyet ayrımcılığı gibi bir dizi haksızlığa uğramaktadır. ...

 • Neoliberal Ahlak ve Yoksulluk Kıskacında Batmanlı Kadınların Mikrokredi Deneyimleri 

  Bu çalışma, Batman’da Türkiye Grameen Mikrofinans Programı’na katılan kadınların kredileri ne amaçla kullandıkları bilgisinin yanı sıra onların program hakkındaki görüşlerini, borçluluk deneyimlerini ve yaşam koşullarını kadınların ağzından aktaracaktır. Küçük bir grup kadınla yapılan niteliksel bir araştırmaya dayanan çalışmanın ortaya çıkardığı bulgular, 2000’li yıllarda dünyada ve Türkiye’de giderek yaygınlaşan mikrokredi programlarının gerek söylemsel olarak gerekse de uygulamada neden ...

 • Şevket Emin Korki filmlerinde yeni gerçekçilik 

  Authors:Mohammed Amen, Bhlin Abdul Azeez
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Bu araştırmanın amacı, Saddam rejimi sonrası Şevket Emin Korki filmlerinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki İtalyan Yeni Gerçekçiliğinin etkisini ortaya koymaktır. Yeni Gerçekçiliğin dünya sinemasını etkilemesinde söz konusu olan unsurlar ve bu unsurların Korki’nin filmlerindeki kullanım şekli ele alınacaktır. Bu durumu ortaya koymak için yönetmenin Toz Geçişi (Crossing The Dust), Başlama Vuruşu (Kick Off) ve Taşa Yazılmış Hatıralar (Memories On Stone) filmlerini tema, mizansen, görüntü yönetimi-kurgu ...