Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye elektrik enerjisi tüketimini zaman serileri ile analizi 

    Authors:Yükseltan, Ergün
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
    Serbestleşen elektrik enerjisi pazarında oluşturulan sistemler sayesinde üreticiler, yapılan tahminler çerçevesinde saatlik üretim planlarını sisteme girmektedirler. Tahminlerin doğruluğu rekabetçi piyasa ve kesintisiz elektrik enerjisi arzı için büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple bir çok matematiksel modelleme yöntemi kullanılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye elektrik tüketimi, 2012-2014 yıllarına ait saatlik elektrik tüketim datası ile günlük, haftalık, mevsimsellik ve ayrıca sıcaklık sapmaları ...