Now showing items 1-1 of 1

  • Godot'yu beklerken oyununda zamansallık: Şahika Tekand'ın Godot'yu beklerken sahnelemesi örneği 

    Authors:Sorgun, Tuğba
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    Bu tezde, tiyatro tarihini derinden etkilemiş bir oyun, "Godot'yu Beklerken", zaman kullanımı ve taşıdığı zamansal nitelikler açısından ele alınacak ve bir modelleme olarak, Şahika Tekand'ın "Godot'yu Beklerken" sahnelemesi incelenecektir. Samuel Beckett'in dünyada en çok sahnelenen ve üzerine en fazla akademik çalışmanın yapıldığı metni "Godot'yu Beklerken", tiyatroda zamana dair çalışmak adına çok fazla olanak sunan bir metindir. Beckett'in 'trajik dünya'nın 'çıkışsız mekanizması'nı nasıl zaman ...