Now showing items 1-1 of 1

  • Yeldeğirmeni'ndeki soylulaştırma sürecinin bir etnografisi 

    Authors:Özçelik, Dilşad
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    Bu tez, Yeldeğirmeni'ndeki ekonomik, kültürel ve sosyal dönüşümün hangi itici güçlerle ilerlediğini ortaya koyan bir etknografi sunmayı amaçlar. Küreselleşme, sanayisizleşme süreçleriyle yakından ilişkili olan soylulaştırma, bir kentleşme modeli olarak tüm kentlerin önemli gündemleri arasında yer alır. İstanbul'da soylulaştırma olgusu, tarihi konut stoğu olan, kent içi mahallelerde, bireysel girişimlerle veya kamunun aracılığı ile gerçekleşen konut stoğundaki yenileme sonucu gerçekleşen yerinden ...