Now showing items 649-668 of 1074

 • Observing art workshops in İstanbul Modern Museum as an informal learning environment for children 

  Authors:Somay, Berin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Museums do not only preserve artifacts based on historical events or exhibit unique artworks that is forbidden to touch, but also provide educational settings that are regarded as informal learning environments. Since the educational opportunities have become prominent, museums started to consider pre-school and school-age children. Although "education" is generally associated with formal learning, education programs are not only limited to school-based subjects. While children can learn new things ...

 • Oksidatif stresin glioma hücrelerine etkisi 

  Authors:Massoumilari, Şirin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2004)
  Apoptoz veya programlı hücre ölümü, gelişim, olgunlaşma ve homeostasis ile ilişkili genetik olarak kontrol edilen bir mekanizmadır. H202, değişik hücre tiplerinde oksidatif stres oluşturarak apoptozu indükler. Çalışmamızın amacı, C6 glioma hücrelerinde H2O2 ile oksidatif stres oluşturup, hücrelerdeki etkilerini araştırmaktır. C6 glioma hücrelerine farklı doz ve sürelerde H2O2 uygulanıp programlı hücre ölümünün tipik belirtilerinden DNA fragmantasyonunu gösteren merdiven yapısı agaroz jel elektroforezi ...

 • Okul öncesi çocuklarda dış mekân erişiminin sınıf içi davranışlara etkileri üzerine bir vaka çalışması 

  Authors:Polat Topdemir, Çiğdem Cansu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Çocuklarda 0-6 yaş aralığı öğrenme ve gelişimin en hızlı oluştuğu dönemdir. Temel beceri ve özelliklerin büyük bir bölümü bu yaşlarda kazanılmaktadır. Bu nedenle okul öncesi eğitim çocukların ileriki hayatlarını da şekillendirmektedir. Doğru ve kaliteli eğitimin sadece sınıf içinde olmadığı, diğer eğitim bileşenleri ile desteklenmesi gerektiği bilinmektedir. Bunların başında mekân özellikleri ve aktiviteler gelmektedir. Eğitim yapılarında hem iç mekân hem de dış mekân bir bütün olarak görülmektedir. ...

 • On the crossroads of ethics and form: The dialectical image in Krzysztof Kieslowski's Decalogue / Etik ve biçimin kavşağında: Krzysztof Kieslowski'nin Dekalog'unda diyalektik imge 

  Authors:Eker, İrem
  Publisher and Date:(2021)
  Leon Battista Alberti, On Painting'de (1435), resim, fotoğraf ve sinemada çerçevelemenin zeminini oluşturan dikdörtgen çerçeveyi "açık bir pencere" (aperta finestra) olarak tanımlar. Bu metafor göz önünde bulundurularak ve Amatör'ün (1979) 'çerçeveleme jesti' başlangıç noktası kabul edilerek, bu çalışmada Kieslowski'nin eserlerinin çerçeveyle ilişkisi ve Alberti'nin finestra modeliyle potansiyellerinin Dekalog'da (1989) nasıl ele alındığı araştırılmaktadır. Kieslowski'nin sinematografik imgenin ...

 • The optical and electrical characteristics of ZnO / MoS2 transparent oxide composite films / ZnO / MoS2 şeffaf oksi̇ti̇n opti̇k ve elektri̇ksel özelli̇kleri̇kompozi̇t fi̇lmler 

  Authors:Al-Zubaidi, Shahad Tareq Radeef
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2021)
  Optoelektronikte saydam iletken oksit kullanımı, verimliliği düşürmeden veya maliyeti artırmadan esneklik, dayanıklılık ve taşınabilirlik becerisinin elde edildiği bir devrim yaratmaktadır. ZnO / MoS2 saydam iletken kompozit filmi basit bir süreç oluşu ve düşük maliyeti nedeniyle en önemli yöntem olarak kabul edilen sol-jel yöntemi ile üretilmiştir. ZnO / MoS2'nin kristal yapı özellikleri, X-Işını kırınım modeli (XRD) ile karakterize edilmiştir. XRD spektroskopisi ile, farklı miktarlarda MoS2 ...

 • Optimal rate and power allocation algorithm in tdd-ofdm based two-tier femtocell networks 

  Authors:Altabaa, Mhd Tahssin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2014)
  People nowadays are witnessing the acceleration of development of electronics. The new technologies of electronic devices has made mobile phones smarter and more technologically advanced, where they support software platforms and applications that increased the demands on high data rates and gives the users the ability to play online games, video chat, upload-download data, and watch videos on social networks and other video-streaming websites. According to statistics of researches and telecommunication ...

 • Optimum spare parts inventory control in existence of a non-stationary installed base / Durağan olmayan kurulu sistemlerin varlığında optimum yedek parça envanter kontrolü 

  Authors:Kök, Ali
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2021)
  Yedek parça tedarik zincirlerinde talep ürünün yaşam döngüsüne ciddi oranda bağlılık göstermektedir. Bu nedenle Bakım Onarım Firmaları (BOF) üretim/hizmet kesintilerini ve yüksek elde tutma maliyetlerini önlemek için talep tahmin modellerinde kurulu sistem bilgisini de kullanmalıdır. BOF'lar, Orijinal Parça Üreticileri dışında ucuz ve hızlı bir yedek parça kaynağı olarak ikincil marketlerden de yararlanmaya çalışırlar. Ancak ikincil pazarlar sınırlı ve rassal bir yedek parça kapasitesine sahip ...

 • Organizasyon yapısı ve teknoloji 

  Authors:Fedotova, Nyurguyana
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2005)
  "Organizasyon yapısı ve teknoloji" isimli bu çalışmanın amacı,organizasyon yapısı ve teknolojiyi birer değişken olarak ayrı ayrı ele alıp,aralarındaki ilişkileri incelemektir. Organizasyon, birbirleri ile iletişimkurabilecek kapasitede olan bir veya birkaç insan grubunun, ortak bir amaç içinbirlikte çalışma isteği ile bir araya gelmesi ve etkileşimde bulunması ilebaşlayan, belirlenebilen sınırları olan ve süreklilik gösteren, bir yapı iledüzenlenmiş ve uyumlaştırılmış, faaliyetleri denetlenebilen ...

 • Organize piyasalarda işlem gören finansal türev araçların incelenmesi ve Türkiye'deki uygulamaları 

  Authors:Ondörtoğlu, Aysan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tez ile organize piyasalarda islem goren turev urunlerden vadeli islem sozlesmeleri ve opsiyon sozlesmelerinin incelenmesi hedeflenmistir. Ýnceleme gerceklestiriken her bir urune yonelik kavramlar alt urunler ozellikler ve uygulanan stratejilere yer verilecektir. Dunya ve Turkiye vadeli islem piyasasi istatistikleri ile degerlendirip Turkiye vadeli islemler piyasasini diger gelismis piyasalar seviyesinde bir hacme ulastirabilmek icin ne gibi calismalarin yapilmasi ve hangi urunlerin isleme ...

 • Orta Asya enerji kaynakları üzerinde güç mücadeleleri 

  Authors:Açıkalın, Oğuzhan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Devletler tarihin hemen her doneminde ekonomik siyasal ve kulturel alanda guc mucadelesine girmislerdir. Ulusal cikarlari korumak ve uluslararasi alanda soz sahibi olabilmek adina yapilan bu mucadelelerin aktorleri ve konusu surekli degismektedir. Genellikle askeri ve siyasi seyir izleyen bu mucadeleler son yillarda yerini ekonomiye ve bu baglamda da enerji kaynaklari uzerindeki rekabete birakmistir. ozellikle 1990 sonrasi surcte Orta Asya Cumhuriyetlerinin bagimsizliklarini kazanmalari ve sahip ...

 • Orta Doğu'da Lübnan sorunu 

  Authors:Şevik, Adem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışma, uzun yıllardır dünya gündeminden düşmeyen Orta Doğu gelişmeleri bağlamında Lübnan Sorununa odaklanarak, son dönemde yaşanan krizleri tarihsel arka planıyla analiz etmektedir. İstikrarsızlığın, Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünü yitirdiği 19.yüzyıldan bu yana hüküm sürdüğü Lübnan'da yüzyıllar boyunca çeşitli din ve mezheplere bağlı gruplar yan yana yaşamışlardır. Ülkedeki din-mezhep faktörüne dayalı bölünme iç çekişmelerin kökenlerinden birisini oluşturmuştur. Lübnan'da hiçbir zaman bir ...

 • Oscillations and chaos in gene network models 

  Authors:Arıkan, Büşra
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Oscillations and chaos have always been interesting topics in the theory of dynamical systems. In systems biology, oscillations emerging from gene networks are known to be widespread as in circadian oscillations, various metabolic cycles and the cell cycle to name a few. According to the dynamical systems theory, chaotic behavior can also be produced in strongly-coupled gene regulatory networks(GRNs) with dimensions equal to or exceeding three. Although there is a large number of studies focusing ...

 • Osmaneli (Lefke) kültür varlıklarının turizme kazandırılması için bir örnek çalışma 

  Authors:Çağlar, Nuray
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Ýstanbul'a 25 saat uzaklikta bulunan Bilecik iline bagli Osmaneli ilcesi sinirlari icinde yasadigimiz topraklarda var olmus medeniyetlerin izlerini tasimaktadir. Sahip oldugu cok renkli kulturun son izlerini tasiyan Osmaneli bu tarihi mirasi korumak ve gelecege aktarmak icin uzun vadeli bir planlama yapmak zorundadir. Mevcut tarimsal uretiminin yani sira geleneksel yasam bicimi kulturel ozellikler ve mimari mirasin sosyolojik ekonomik ve kulturel surdurulebilirligini saglayacak ve gelecek nesillere ...

 • Osmanlı Dönemi'nde yazma eserlerin kütüphanelerde koruma gelenekleri 

  Authors:KAZEMIPOURLEILABADI, NEGAR
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Kütüphanelerin gelişmesiyle birlikte, Kitap sanatlarının önemi günümüze kadar ulaşmıştır. Değerli içeriklere sahip olan kitaplar yada nefis bir şekilde hazırlanan kitapların korunmasında, vakıf kütüphaneleri önemli bir yere sahiptir. Vakıf kütüphanelerin gelişimi, bu kütüphanelerin yönetimi ile ilgili yazılan ve vakıf şartlarının belirtildiği kayıtlarda(vakfiyeler) kitapların korunması ve hizmete sunularak, varlıklarını sürdürmeleri istenmiştir. Vakfiyede belirtilen şartlara göregöre düzenli bir ...

 • Otel işletmlerinde kurumsal iletişimin rolü üzerine üst düzey yöneticilerle bir algı çalışması 

  Authors:Gürcüoğlu, Yıldız Doğan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2017)
  Üretim, çalışanlar, muhasebe, pazarlama ve sermaye bakımından diğer işletmelere göre farklılık gösteren otel işletmelerinin insan gücüne dayanan ve zamanla yarışan işletmeler olmasının yanı sıra sunulan hizmetler, personel arasında yakın iş birliği ve dayanışmayı gerektirir. Hizmet değer zincirinde, başından sonuna kadar iletişimin bir harç olarak var olduğu konaklama işletmelerinin dinamik yapısı ve risk faktörünün yüksek oluşu, sürdürülebilirlikleri için güçlü bir iletişim yönetimini gerektirir. ...

 • Otoriter rejimlerde karizmatik meşruiyet: Nasır Dönemi Mısır örneği 

  Authors:Kiremitçi, Güner Gamze
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Otoriter ve kisisellesmis iktidarlara sahip Ortadogu devletleri demokratik degerlerin yayildigi bir dunyada sorunlar yasamaktadir. Arap halklari daha demokratikadil ve durust hukumetler icin mucadele etmektedir. Ortadogu'da yasanan sorunlarin cozumu bolgedeki yeni duzenin nasil kurulacagi mesruiyet sorunun nasil ve hangi aktorlerle asilacagi onemli bir noktadir. -- ozet' ten.

 • Outdoor play in early childhood and parental involvement in the play space and equipment design in the metropolitan context of Istanbul / Erken çocuklukta dış mekânda oyun ve İstanbul bağlamında oyun alanı ve ekipman tasarımında ebeveyn katılımı 

  Authors:Akduman, Güler
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2020)
  Harvard Üniversitesi'nde Gelişen Çocuk Merkezi (2014) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, beynin% 85'inin yaşamın ilk 1000 günü içinde geliştiğini göstermektedir. Oyun, çocukların kendilerini ifade etme ve başkalarıyla etkileşim kurma şekli olduğundan, erken çocukluk gelişimi için hayati bir rol oynar. Dış ortam, iç mekanların izin vermediği fakat çocuğun duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimi için gerekli olan birçok fiziksel aktiviteye ve oyun türüne olanak sağlar. Ancak, oyuna erişim eksikliği ...

 • Oyunbozan adlı kısa film senaryosunun toplumsal cinsiyet bağlamında yazım süreci 

  Authors:Özdinç, Ömer
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet bağlamından yola çıkılarak bir kısa film senaryosu yazılması ve ortaya çıkan yazma sürecinin analiz edilmesi hedeflenmiştir. Yazılan kısa film senaryosu "Oyunbozan", senaryo yazarı ise Film ve Drama Yüksek Lisans Programı öğrencisi Ömer Özdinç'tir. Çalışma, sosyal bilimler alanıyla kısıtlı bir toplumsal cinsiyet araştırması veya toplumsal cinsiyetin ne olduğuna dair bir bilgiler dökümü değildir; aksine, senaryonun bağlamını toplumsal cinsiyet olarak seçen bir ...

 • Oyuncu için itki: İtkileri dinleme egzersizi 

  Authors:Yanık, Ezgi
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Bu araştırmada itki kavramı detaylı olarak incelenmekte ve kavramın oyunculukla ilişkisine bakılmaktadır. Araştırmada diğer ekoller için itki kavramının ifadesine ve tiyatro çalışmalarındaki kullanımına bakılmakta ve Çetin Sarıkartal’ın geliştirdiği itkileri dinleme egzersizine odaklanılmaktadır. İtkileri dinleme egzersizinin metinle kurduğu ilişkiye katkısı kavramın teorik ve pratik karşılığı üzerinden tartışılmaktadır. Bununla birlikte itkileri dinleme egzersizinin uygulama sonuçları oyuncu ...

 • Oyuncu nefesi: Nefes alırken merkezi dinlemenin oyuncu üzerindeki dönüştürücü etkisi 

  Authors:Cireli, Doğanay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Oyuncunun merkez bölgesine istemli alınan nefesin etkisiyle, bedeni dinlemesinin artacağı, tensel duyarlılığın gelişeceği ve oyunculuğuna katkı sağlayacağından hareketle; oyuncunun merkez bölgesi ile nefes arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlanmaktadır. Merkez bölgesi olarak ifade edilen bölgenin solunum sistemiyle olan bağlantısı; modern tıbbın günümüzde bilinen verileri ve alternatif tıbbın öngördükleriyle açıklanırken, bu bölgenin nefes ile ilişkisinde imgelem ve hayal gücünün etkisi araştırılır. ...