Now showing items 863-882 of 1074

 • Tactical media practicesd in contemporary art in Turkey 

  Authors:Yançatarol, Ceren
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  As the Internet created borderless and free society, its effects concluded with the expansion of networks that enabled new forms of interaction and communication. Also via this new form of communication, artists obtained another form of interactivity, by which the quasi-liberated artists have included ?tactics? to interact from within an institution or merely using public space, or cyberspace under the development of ?New Media Art?. While both photography and video receded as sole mediums, instead ...

 • Tarımsal işletmelerin finansmanı ve Türkiye örneği 

  Authors:Kazancı, Miraç
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Tarım sektörü, bir ülkenin gıda ambarı olmakla birlikte özellikle gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın itici gücü olarakta ön plana çıkmaktadır. Bu nedenle tarım sektörü açısından, tarımsal işletmelerin finansman sorunlarını çözerek bu işletmelerin gelişimi sektörün büyümesi ve istihdamı açısından da önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı tarımsal sektörü ve bu kapsamda tarımsal işletmeler hakkında detaylı bilgiler vererek daha sonra tarımsal işletmelerin kredi uygulamalarına yönelik bankalar ...

 • Tasarımasal: Masal kitabına yeni bir yorum 

  Authors:Batmanoğlu, N. Gül
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu tez çalışması, yazar Ahmet Ümit'in Masal Masal İçinde isimli masalkitabı için Tasarımasal olarak adlandırılmış yeni bir kitap yorumuaraştırma ve uygulamasıdır. Bu yorum kitap sanatı ürünlerinden ilham alan,kitap okurunu masalın içeriğine göre tasarlanmış form ile kurulanetkileşim ile katılımcıya dönüştüren ve katılımcının deneyimleriyleçağdaş sanat boyutu da olan yeni bir masal kitabı yorumudur. Yazılırapor ve görsel uygulamadan oluşur. Yazılı rapor; ön araştırma ve görseluygulamanın tasarlama ...

 • Tasarımların hükümsüzlüğü 

  Authors:Özdiler, Filiz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Tasarımların hukuk düzenince taklitçilere karşı korunması kadar, koruma şartlarını haiz olmayan tescil olunmuş tasarımların hükümsüz kılınması da haksız rekabetin önlenmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada tasarımların hükümsüzlük nedenleri Türk ve AB Tasarım hukuku mevzuatı ile detaylı bir şekilde açıklanacak ve Türk Fikri Haklar Mahkemeleri ve OHIM.den hükümsüzlük kararı örnekleri ile doğrulanacaktır. Buna ilaveten, her iki hukuk sisteminin usul hükümlerinden bahsedilerek, Türkiye'de veya AB'de ...

 • A taste for the "Real": The case of artisan sourdough bread trend in Turkey / "Gerçek"in lezzeti: Türkiye'de artizan ekşi mayalı ekmek trendi 

  Authors:Şavlı, Büşra
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2019)
  Bu tez, İstanbul'da geleneksel ekşi mayalı ekmeğe karşı artan ilgiye ve bir temel gıda olan ekmeğin değişiminde etkin rol oynayan ve onu "gerçek ekmek" yapan söylemleri ortaya koyacaktır. Artizan ürünler endüstriyel, standardize global gıda sistemine tüketim karşıtı bir duyarlılıkla karşı çıkar bir noktada durmaktadır. Fakat eş zamanlı olarak, popüler bir tüketici ürünü haline dönüştürmüştür. Artizan ekmeğin pazar ve sosyal değerinin artışı göz önüne alındığında onu meşrulaştıran kurumsallaşmış ...

 • Taverna kapısının önünde kısa filmi üzerinden sinemada edebiyat uyarlaması tanımları 

  Authors:Ateş, Enes
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Literature adaptation has been practiced throughout the history of cinema and it has become a tradition to resurrect literary works in a different medium. Adaptations are made for cultural and artistic aims, however the popularity of the literary sources sometimes engenders commercial purposes. In this thesis study, my short film named Taverna Kapısının Önünde (In Front of the Tavern Door), which is also a literary adaptation, will be evaluated under the title of literary work to cinema adaptations. ...

 • Tayfun Pirselimoğlu filmlerinde kadın temsili ve Saç filminde abject 

  Authors:Arpa, Berçem Gül
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
  Tayfun Pirselimoğlu, Yeni Türkiye Sineması'nda yer alan bir yönetmendir. Yeni Türkiye Sineması'nın ilgilendiği en önemli alanlardan biri de kadın temsilleridir. Tayfun Pirselimoğlu da filmlerinde kadını toplumda bastırılan, dışlanan ve yok sayılan bir kesim olarak temsil eder. Tayfun Pirselimoğlu'nun ölüm ve vicdan üçlemesi olan Rıza (2007), Pus (2009), Saç (2010) ile Ben O Değilim (2014) filmlerindeki kadın karakterler ataerkil düzende varlıklarını sürdürmeye çalışırlar. Kadının toplumsal konumu ...

 • Taylor modelinin Türkiye'ye uygulanması 

  Authors:Çimenser, Serdar Can
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Önemi ekonomiler üzerinde her geçen dönem artan Merkez Bankaları ve uyguladıkları para politikaları akademik çalışmaların vazgeçilmez konularından olmuştur. Para politikası araçlarının daha etkin kullanılması ve ekonomik istikrarı sağlaması için akademik çalışmalar daha da önem taşımaktadır. Son dönemlerde akademik çalışmalarda kurala dayalı ve takdire dayalı para politikası üzerine durulmaktadır. Kurala dayalı para politikası kurallarından biri olan ve John Taylor tarafından 1993 yılında ortaya ...

 • Technology-enabled innovation in airline distribution channels 

  Authors:Doğan, Nagihan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  In the past, airline distribution process, which was between airline companies and customers, was under the control of intermediaries such as GDSs. After the advancement of internet technology in airline distribution, online players emerged, and airline companies established their websites to bypass the intermediaries. Since new technologies have still been emerging to meet the key factors such as customer expectations, technological innovations and technical insufficiency of the intermediaries ...

 • Tedarik zincirinde toplam kalite yönetimi 

  Authors:Ada, Ece
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Günümüzde artan rekabet koşullarında firmalar bir yandan pazar paylarını arttırmaya çalışırken diğer bir yandan da maliyetlerini düşürmeyi hedeflemektedirler. Bu yüzden potansiyel müşterilere gereken zamanda gereken ürünleri gereken şekilde ulaştırmak gerekirken, bir yandan da bunu gerçekleştirmek için tedarikçilerle etkin bir şekilde çalışarak gereken hammadde veya malzemeyi gereken zamanda en düşük maliyetle tedarik etmekyönünde bir ihtiyaç ortaya çıkmaktadır. Böyle bir sistemin günümüzün devasa ...

 • Teknik analiz ve stochastic yöntem - İMKB-30 üzerine bir deneme 

  Authors:Altunbaş, Şenay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Bu tez çalışmasında para ve sermaye piyasalarında, finansal yatıran araçlarının analizinde kullanılan yöntemlerden teknik analiz ve bu yöntem uygulanırken analizciler tarafından en fazla kullanılan göstergelerden biri olan stochastic'in teknik analiz piyasasındaki güvenilirliği araştırılmıştır. Uygulamanın temel amacı stochastic yöntemi ile hisse senedi yatırımcısının hisse senedine ne zaman yatıran yapacağı veya ne zaman yatınınım nakde çevirmesi gerektiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada ...

 • Telekomünikasyon sektöründe hakim durum kavramı ve hakim durumun kötüye kullanılması 

  Authors:Beyoğlu, Berrin Özge
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada, hızla gelişmekte olan telekomünikasyon sektörü açısından sektörde hakim durumda bulunan işletmelerin rekabet ve telekomünikasyon hukuku açısından hakim durumda olmaları ve bu durumun kötüye kullanıldığı haller incelenmiş olmakla birlikte, hakim durum kavramı ve bu kavramla ilişkili olan diğer kavramlar rekabet ve telekomünikasyon hukuku çerçevesinde değerlendirilmiştir. Telekomünikasyon sektörü açısından üzerinde önemle durulması gereken bir kavram olan etkin piyasa gücü kavramı AB ...

 • Temsiliyet krizi: Çek yeni dalga filmlerinde sistem karşıtı kadınlar 

  Authors:Bayman, Selda
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2015)
  Bu tezde, 1962'den 1968'e kadar Çekoslovakya'da üretilmiş, Yeni Dalga sinema akımının etkilerini taşıyan ve kadın figürlerin anlatılarının merkezinde olduğu filmlerdeki kadın temsilleri, sistem karşıtı hareketler bağlamında tartışılıyor. Bu araştırmada, Çek Yeni Dalga sineması olarak tarif edilen akımın etkilerini taşıyan filmlerdeki kadın figürleri performansları, ve hem filmlerin anlatısı, hem anlatım biçimleri bakımından üstlendikleri fonksiyonlar bağlamında incelenmiştir. Tezde, bu figürlerin, ...

 • Tennessee Williams'in Söylenmemiş Bir Şey adlı oyununda `Cornelia' karakterinin üç farklı yorum bağlamında çalışma süreci 

  Authors:Çabuk, Hülya
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada; Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey adlı oyununun performansa hazırlık ve gösterim süreci metin bağlamında ele alınmıştır. Metnin üç faklı yorumunun sahneye aktarılması sürecinde yaşanan deneyimin analizi ana izlek olarak belirlenmiştir. Oyunun seçiminden son gösterimine kadar olan çalışma sürecinin yaşanan deneyim bağlamında yorumlanması olarak nitelenebilecek çalışma performansa dayalıdır.

 • Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey oyununun dramaturji dosyası ve reji defteri 

  Authors:Alpteki, Nihat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışmada, Tennessee Williams'ın Söylenmemiş Bir Şey (SOMETHİNG UNSPOKEN) adlı oyununu yönetirken öncelikle metnin dramaturji'sinin nasıl yapıldığı ve dramaturji dosyasının nasıl hazırlandığı; kararlaştırılan dramaturji'de oyuncuların karakterleri nasıl yorumlayacağı ve oyun metninde yer alan bazı kavramların sahneleme metnini nasıl etkilediği, sahneleme metninin reji defteri olarak nasıl sonuçlandığı yer almaktadır. Ayrıca tutulan prova günlüğü ile yaşanan süreç kaydedildi.

 • Tennnessee Williams'ın "Dikkat çökme tehlikesi" adlı oyunundaki "Willie" rolüne çalışma süreci 

  Authors:Yorulmaz, Dilek
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Film ve Drama (Oyunculuk Yüksek) Lisans Programı'nda eğitim gören Dilek Yorulmaz tarafından Tennessee Williams'ın "Dikkat Çökme Tehlikesi" adlı oyunu ele alınmıştır. Bu çalışmada pratikten yola çıkarak teoriye varma şeklinde bir süreç takip edilmiştir. Seçilen oyunun metin değerlendirmesi, oyunun çözümlenmesi, karakter incelemeleri, bu süreç içerisinde yaşananlar, yapılan dramaturji çalışmaları, çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar, çalışmanın başından sonuna ayrıntılı bir şekilde sunulmaya ...

 • Tescilli markanın kullanılmadığı savunması / Non-use of trademark defense 

  Authors:Başyiğit, Fehmi Safa
  Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2020)
  Marka sahiplerine SMK uyarınca sağlanan marka koruması kural olarak tescil ile meydana gelmektedir. SMK'nin tescil ile birlikte sağladığı marka koruması markanın kullanılmaması halinde devam etse de kullanmama hali, markanın iptal edilmesine, dolayısıyla marka hakkının son bulmasına sebebiyet verebilecektir. Ayrıca SMK ile birlikte getirilen tescilli markanın kullanılmadığı savunması nedeniyle marka korumasının marka sahiplerine sağladığı üçüncü kişi marka başvurularına itiraz etme, sonraki tescil ...

 • The adoption and influences of big data in tourism industry in Turkey 

  Authors:Küçükbatır, Merve
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  The adoption Today’s common belief on big data says all sorts of industries will become much more efficient through the data-driven evidence. The tourism industry is one of those industries which thrive on information. Together with the adoption of big data in tourism industry there is a number of opportunities arising which might help organizations in providing predictive modelling analysis and key insights. These insights can provide businesses with more integrated view of the whole industry and ...

 • The assessment of Turkey as a soft power :2009-2014 

  Authors:Yeşilkaya, Anıl
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2016)
  Rapid development in technology and increasing necessity to reach information instantaneously saturates RF bands rapidly. Because of that it can be seen that we are gradually approaching upper limits of the band. it can said that operating beyond that upper limit would be hard and unfeasible for 5th generation mobile systems (5G). At this point it is needed to develop alternative telecommunication systems to RF technology. VLC could be the most appropriate and appealing solution for researchers ...

 • The body image in media and its impact on female adolescents in Pakistan 

  Authors:Jan, Malik Jahangir
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2018)
  Today if we look at a magazine cover or a television commercial the odds are that the woman are being shown as tall and extremely thin. Media and our society have eventually begun to cast out those who do not fit this ideal image of beauty which has been set as a standard by the media. This research aims in finding and examining the impact of the body image in media on the female adolescents with the specific focus laid on the body dissatisfaction self-esteem and eating disorders. The research is ...