Now showing items 1-5 of 5

 • Altı sigma ve ilaç sektöründe yer alan bir firmada uygulama önerisi 

  Authors:Cebe, Caner
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Günümüz artan rekabet koşullarında hangi sektör içerisinde olursa olsun şirketler için verimlilik, düşük maliyet ve müşteri memnuniyeti gibi kavramların önemi giderek artmaktadır. İşletmelerin ürün veya hizmeti ucuza mal ederek kar sağlaması ve sürekliliğe sahip olabilmesi için, yüksek kalitede ve hata oranı düşük prosesler ortaya koyabilmesi gerekmektedir. Bu noktada popülaritesi yüksek bir kalite yaklaşımını şirket bünyesinde uygulamaya koyarak istenilen hedeflere kolayca varılabilir. Altı Sigma ...

 • Bireysel bankacılıkta pazarlama stratejileri 

  Authors:Ulukuş, Elif
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Bu tezin amacı; bireysel bankacılık sektöründe müşteri kazanımını sağlayan faktörlerin günümüzde önemli bir role sahip olduğunu ortaya koyabilmektir.Yaşanan ekonomik gelişmeler ve değişimler sonucunda toplumun büyük bir kesiminin parasal alışverişte nakit kulanım yerine bankacılık sektörünün çeşitli elemanlarını kullanmalarını sağlayan değişik faktörler ele alınmıştır.Bankaların günümüzde sadece birikimleri değerlendirmek için değil günlük yaşamda hayatı kolaylaştıracak değişik unsurlar sunarak ...

 • Doğrudan yabancı sermaye yatırımları çerçevesinde inşaat malzemeleri sektörü 

  Authors:Oral, Özgür
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  Çalışma dört ana başlıkta toplanmaktadır. Birinci bölümde doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına ilişkin kavramsal çerçeve ve dünyadaki gelişimi, İkinci bölümde Türkiye'deki doğrudan yabancı sermaye yatırımın gelişimi ve mevcut durumu, Üçüncü bölümde ortak girişim tanımı, türleri, oluşturma nedenleri, avantaj ve dezavantajları, dördüncü bölümde ise inşaat malzemeleri sektörünün dünyadaki ve Türkiye'deki durumu ayrıca bir uygulama örneği incelenmiştir.

 • Elektrik piyasalarında risk yönetimi için fiyat tahmin modeli: Türkiye uygulaması 

  Authors:Doğan, Abdullah
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Elektrik üretiminde verimliliği arttırmak ve elektrik fiyatlarını düşürmek için, dünyadaki çoğu elektrik piyasasında ve çeşitli Avrupa yönergelerini takiben ülkemizde liberal elektrik piyasasına geçiş süreci başlamıştır. Elektrik tedariki hizmetinin kamu hizmeti olduğu fikri tamamen terk edilmiş; sektörün üretim, dağıtım, toptan satış ve perakende satış aşamaları rekabete açılmıştır. Hatta bu aşamalar birçok ülkede rekabete açılmakla kalmamış, elektriğin ticari bir mal gibi alınıp satıldığı organize ...

 • Şirket birleşmeleri ve birleşmelerin şirketlerin performansları üzerine etkileri: Bankacılık sektörü üzerine bir inceleme (TEB-FORTİS birleşmesi) 

  Authors:Özkaraman, Ali Rıza
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Küreselleşen ve grift hale gelen günümüz dünyasında, şirket birleşmeleri ve satın almaları ile birlikte yaratılan ekonomik sinerji ve performansın değerlendirilmesi günden güne önem kazanmaktadır. Çünkü; söz konusu birleşme veya satın almaların şirketlerin performanslarına olumlu katkı yapıp yapmadıkları güncelliğini koruyan tartışmalardan biridir. Bu tezin amacı; şirket birleşmeleri ile sağlanan sinerji ve performansın bankacılık sektörünün son birleşme örneği olan TEB-FORTİS birleşmesi ile ...