Now showing items 1-2 of 2

 • Never satisfied: Dissatisfied women, hysteric men in 1980s Turkey 

  Authors:Gökçem, Selen
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  The feminist movement in the 1980s Turkey enabled women to question women?s sexual emancipation. The raise of educated women, individuality and sexual emancipation helped shaping the new educated urban women image in the 1980s Turkey. The woman directors of 1980s Turkey made several women themed films in which the woman characters were represented as educated, working, economically free and sexually emancipated. Yet, the representation of sexually emancipated women in these films resulted in women ...

 • Son dönem dünya sinemasında "anne-oğul" ve "anne-kız" ilişkilerine psikanalitik yaklaşım 

  Authors:Pakalın, Fatma Dilek
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  Anne Tutulması adını verdiğim Son Dönem Dünya Sinemasında Anne- Oğul ve Anne- Kız İlişkilerine Psikanalitik Yaklaşım alt baĢlıklı tez çalışmamda çağdaş Dünya sineması ve Türk sinemasında „anne- çocuk‟ ilişkileri üzerine kurulu filmlerden gerekli bulduğum örnekleri Sigmund Freud‟un Oedipus Kompleksi, Jacquez Lacan‟ın Ayna Evresi ile ilişkilendirip, Carl Gustav Jung ve Gilles Deleuze‟ün bu bağlamdaki görüşlerine de değinerek inceleyeceğim. Dramatik yapılı bu filmlerin psikanalizle örtüşme ve ...