Now showing items 1-1 of 1

  • Arbitraj fiyatlama teorisi ve IMKB sektör indeksleri üzerine uygulanması 

    Authors:Çakır, Abdulkadir
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
    Finans teorilerinde, finansal varlıkların fiyatlanmasında ve buna bağlı olarak varlıklardan elde edilen getirileri hesaplamak oldukça önem taşımaktadır. Yatırımcılar kendilerine sunulan çeşitli yatırımları, oluşan birikimleri karlı yatırımlara dönüştürmek zorundadırlar. Sermaye piyasasında işlem gören riskli varlıkların fiyatlandırılması, beklenen getirilerin ortaya konulması ayrıca risk-getiri arasındaki ilişki oldukça önemlidir.Varlıkların getirilerinde meydana gelen değişmelerin ve kaynaklarının ...