Now showing items 1-4 of 4

 • Ayrışma hipotezi ve yükselen piyasa ekonomilerinde ABD etkisi 

  Authors:Kosova, Gökçe
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2011)
  ABD ekonomisinde, 2006 yılının ikinci yarısından sonra görülmeye başlayan ABD ekonomisinde, 2006 yılının ikinci yarısından sonra görülmeye başlayan olarak adlandırılan tartışmayı başlatmıştır. ABD subprime mortgage krizinin ilk zamanlarında yükselen piyasalar, gelişmiş ekonomilere göre gerek ticari gerek finansal anlamda daha iyi bir performans ortaya koymuşlardır. Ayrışma tartışmalarının arkasında da bu olgu yatmaktadır. Ayrışma hipotezi, ülkeler arasındaki artan ticari ve finansal bağların, ...

 • Ekonomik gelişmeler ve Türk bankacılık sektöründe 1980 sonrası yaşanan krizlerin analizi 

  Authors:Başak, Ramazan
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Türk ekonomisinde ve Türk bankacılık sektöründe en önemli değişim hareketi, 1980 yılında uygulamaya konulan 24 Ocak Kararları ile başlamıştır. Bu yıllarda sürekli olarak artış gösteren bütçe açıklarının kapatılmasında vergi politikaları yerine borçlanma politikalarına ağırlık verilmeye ve bu açıkların kapatılamasında ise bankacılık sektörü aracı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 • Emeklilik yatırım fonları performanslarının klasik performans ölçüm yöntemleri ve veri zarflama analiz ile değerlendirilmesi 

  Authors:Aşcıyan, Kamer Hagop
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Literatürde portföy performansını ölçmeye yönelik farklı risk türlerini içeren sayısal endeksler geliştirilmiştir. Bu çalısmada fonların portföy performansını ölçmeye yönelik Sharpe, Treynor, Jensen gibi klasik performans ölçütleri ile çoklu risk-getiri yaklaşımına dayalı VZA modellerinden yararlanılmıştır. VZA modellerinde standart sapma, beta, fon işletim gideri, basıklık girdi olarak, ortalama getiri ve çarpıklık ise çıktı olarak kullanılmıstır. VZA modelleri söz konusu girdi ve çıktılara baglı ...

 • Türkiye bankacılık sektöründe yabancı sermaye analizi ve Avrupa Birliği ülkeleri karşılaştırması 

  Authors:Selvi, Gülay
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Ülkelerin ekonomi politikalarının hayata geçirilmesinde bankacılık sektörü kritik bir öneme sahiptir. Bankacılık sektöründe yabancı sermayenin payı gelişmekte olan ülkelerin bankacılık sistemlerinde son yıllarda hızla artmıştır. Küreselleşme, finansal entegrasyon, ülkelerin yasal düzenlemelerinin serbestleşmesi, yabancı sermaye yatırımları ve yurt dışı borçlanmalar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yabancı bankacılığın gelişimini borçlanmalar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması yabancı ...