Now showing items 1-3 of 3

 • Kobi varlık portföyü optimizasyonu için stratejik bir sistematiğin geliştirilmesi 

  Authors:Kutucularoğlu, Erol
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Çalışma süresince büyük sanayi kurumları ve bankalarla ortaklığa giden yatırımcıların son dönemde ilgilerinin daha çok KOBİ'lere kaydığı görülmüştür. Özellikle ilgilenilen sektörlerin başında, ihracat ve pazar bağlantıları kuvvetli olan makine ve teknoloji şirketleri yer almaktadır. Ölçek olarak birim bazında ufak olan KOBİ'ler ülke ekonomisinin ve istihdamın büyük bölümünü ve kayıtdışılığın oldukça önemli bir kısmını oluşturmaktadırlar.

 • Kobi'lerde sermaye yapısı ve kar dağıtım politikasının büyüme üzerine etkileri 

  Authors:Yurttadur, Mustafa
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  KOBİ'ler genel anlamda ekonomileri oluşturan öğelere bakıldığı zaman etkinlik anlamında en yoğun yapılanmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar yoğun etkisi olan bu işletmelerin özelliklerinin tam anlamıyla incelenerek elde edilecek sonuçlara göre belli bir genellemeye gitmek mümkün olacaktır. Global anlamda her ülke kendi KOBİ'leri hakkında çok ciddi araştırmalar yaparak karşılaşılan sorunları ve bu sorunların çözüm yollarını araştırmaktadır.

 • Şirket birleşme ve devralmalarının getiri üzerinde etkisi ve imkb'da bir uygulama 

  Authors:Yılmaz, Metin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Bu çalışmada, Türkiye'de özellikle son yıllarda hızla artan şirket birleşme vedevralmalarının, hisse senetleri İMKB'de işlem gören şirketlerde alıcı ve hedef şirket hisse senedi fiyatlarına kısa dönemli etkisinin analizi amaçlanmıştır. Özellikle 2003-2008 döneminde gelişen uluslararası likidite ve yatırımcıların artan risk iştahı doğrultusunda hızla büyüyen şirket birleşme ve devralmaları küresel bir birleşme dalgası oluşturmuştur.