Now showing items 1-1 of 1

  • Kısa vadeli sermaye hareketlerinin ulusal ekonomiye etkileri 

    Authors:Turgut, Murat
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Bu tezin amacı, finansal sistemler ile kısa vadeli sermaye, diğer bir deyişle sıcak para ilişkisini net bir şekilde açıklayabilmektir. Tezde, finansal piyasalar ve bu piyasalardaki ekonomik büyümelere, Uluslar arası sermaye hareketlerine ve para piyasalarına, kriz nedir sorusuna ve dünyada yaşanan başlıca krizlere, ülkemizde yaşanan krizlere ve bu krizler için çözüm önerilerine yer verilmiştir. Türkiye'de yaşanan krizler küresel etkileri olmakla beraber daha çok düşük kur yüksek faiz politika ...