Now showing items 1-2 of 2

 • Enflasyon hedeflemesi ortamında Türk bankacılık sektörü 

  Authors:Kartal, Fikret
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Enflasyon Hedeflemesi Ortamında Türk Bankacılık Sektörü. Ekonominin tüm kesimleri üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğu belirtilen enflasyonun tek haneli oranlara düşürülmesi izlenen istikrar politikalarının ortak noktalarından biri olmuştur. Fiyat istikrarını nihai hedef olarak kabul eden ve kendine özgü yasal, teknik ve kurumsal özelliklere sahip olan enflasyon hedeflemesi stratejisi 1990'lı yıllardan itibaren bazı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde para politikası alanında uygulanmıştır. ...

 • Kobi borsalarının Kobi finansmanındaki yeri : dünya uygulamaları ve Türkiye üzerine bir inceleme 

  Authors:Sönmez, Asuman
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Dünya ekonomisinde çok önemli bir yeri olan KOBİ'lerin özkaynak yetersizliği nedeniyle yaşadıkları sorunlar, ülkeler arasında değişiklikler göstermekle birlikte, hemen hemen aynı konu başlıkları altında toplanmaktadır. Türkiye'de de son yıllarda KOBİ'lerin ekonomi içindeki paylarının önemi daha da iyi anlaşılmış ve en ciddi sorunlarından birini oluşturan finansman konusunda alternatif yöntemler ve kurumlar kurulmaya başlanmıştır. 2008 dördüncü çeyreği itibarıyla uygulamaya geçilmesi planlanan ...