Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de Eurotahvil uygulaması ve Eurotahvil getiri marjlarını belirleyen faktörler 

    Authors:Buket, Bekir Murat
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Bu çalışma, 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin dış borçlanma stratejisi içinde en önemli seçeneği oluşturan Eurotahvil piyasasındaki deneyimi çerçevesinde, Eurotahvil ihraç koşullarının, arz-talep dengesinin, gelişmekte olan ülkeler içinde Türk Eurotahvillerinin yerinin ve ikincil piyasa işlemlerinin bir analizini yapmayı amaçlamıştır. Türkiye'nin Eurotahvil ihraçlarının analizi, gerek makro-ekonomik büyüklükleri içindeki yeri ve makro verileriyle olan etkileşimi, gerekse mikro düzeyde finansal ...