Now showing items 1-1 of 1

  • Ülke altın rezerv oranlarını etkileyen faktörlerin kantitatif olarak analiz edilmesi 

    Authors:Cılız, Can
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
    Her ülkenin belirli miktarla altın rezervine sahip olduğu bilinmektedir. Ülkelerin bu rezervleri nasıl kullandıkları, ne şekilde ekonomik durumlarına yansıttığı araştırılması gereken konular arasında yer almaktadır. Ülkelerin altın rezervlerinin değişimi ile makro ekonomik veriler arasında bağlantı olup olmadığı araştırılması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Ülkeler altın rezervlerini ne şekilde kullanmaları gerektiğini önceden planlamalıdır. Bu plan üzerinden hareket ederek ülkenin ...