Now showing items 1-3 of 3

 • Hisse Senedi getirilerini belirleyen etke nler olarak sermaye yapısı ve BETA' nın karşılaştırılması: İMKB- İmalat sanayi örneği 

  Authors:Karaaslan, Burak
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  Bu çalısmada, FVFM.ye göre sistematik riski temsil eden (makro ekonomikfaktörlerden kaynaklanan piyasa riski) beta ile sermaye yapısı oranlarının hissesenedi getirisine etkisi analiz edilmistir. FVFM'ye göre, hisse senedinin betasıyükseldikçe getirisinin de yükselmesi, sermaye yapısı teorilerine göre de, sermaye yapısı içinde borcun agırlıgı arttıkça firma degerinin de (hisse senedi getirisinin de)artması beklenir.

 • İMKB'de halka arz uygulamaları ve analizi 

  Authors:Gökalp, Namık Kemal
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Halka Arz uygulamaları ülkenin kalkınmasında, finansal piyasanın sermaye piyasasından beslenmesinde ve kurumsal yönetimin gelismesinde önemli rol oynar. Çalısmanın amacı İMKB'de halka arz uygulamalarını analiz etmektir. Çalısmada toplam hasılat ve yatırımcı sayısının halka arz uygulamalarının basarı kosullarının belirleyicileri olduğu, bu kosulları da halka arz sekli, mali basarı ve son halka açılma oranı faktörlerinin betimlediği bulunmustur. Hiyerarsik yapıda kademeli bir arastırma modeli ile ...

 • Özelleştirme ve Türk telekom örneği 

  Authors:Malkoç, Erdal
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Özelleştirmeler, ülkelerin ekonomik durumuna ve yönetimlerinin geleceğe bakışına göre her ülkede değişik hedeflerle ve uygulama yöntemleriyle yapılmak istenmiştir. Özelleştirilecek kuruluşun sadece getireceği gelir gözönüne alınarak özelleştirilmesinin yaşanan ülke örnekleriyle doğru sonuçlara gitmediği görülmüştür. Bu çalışmada, teknolojinin gelişmesiyle doğal tekel olma özelliğini kaybeden telekom şirketlerinin özelleştirilmesi, dünya ve Türkiye uygulamaları ile Türk Telekom'un özelleştirilmesi ...