Now showing items 1-1 of 1

  • Konut finansmanında mortgage bankacılığının yükselen ekonomilerdeki yeri 

    Authors:Vural, Cemalettin
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
    Mortgage bankacılığı finansal piyasalarda krediler kapsamında konu finansmanı için oluşturulan mortgage kredileri üzerinde uzmanlaşmış olup, karmaşık mortgage piyasalarında önemli sorumluluğu bulunmaktadır. Çalışma, kişi başına milli gelir açısından ülkelerin gelişmişlik düzeylerine (bilhassa yükselen ekonomiler) göre mortgage kredilerinin GSMH ya olan oranların kişi başına mortgage kredilerini belirleme etkilerini incelemeyi amaçlamıştır.