Now showing items 1-1 of 1

  • Yönetim kurulu krizleri ve çözüm yolları / Corporate board: Crises and remedies 

    Authors:Metin, Umut
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2021)
    YK farklı sorunlar veya uyuşmazlıklarla yüz yüze gelebilir. Sorunlar veya uyuşmazlıklar kriz halini alarak YK'nın işleyişine olumsuz etki edebilmektedir. Kriz derinleştikçe, YK işlevini yerine getirmekte zorlanabilir. Krizin bir adım ötesinde ise YK kilitlenebilmektedir. Pay sahipleri arasındaki menfaat çatışmaları, YK kriz ve/veya kilitlenmesinin en sık rastlanan temel nedenidir. Kilitlenme durumunda, YK toplantı yapamamakta veya karar alamamaktadır. Oysa ki, YK her daim çalışabilmesi gereken bir ...