Now showing items 1-1 of 1

  • Hücresel sinir ağları için gerilim kaynaklı hücre modelleri 

    Authors:Tander, Baran; Ün, Mahmut
    Publisher and Date:(AVES YAYINCILIK, 2001)
    Bu makalede, bağımsız ve bağımlı gerilim kaynağı tabanlı yeni bir Hücresel Sinir Ağı hücre devresi önerilmiştir. Bu modelde akım kaynaklı Chua ve Yang ‘ın klasik hücre devresinin aksine hücreler için denge noktaları dinamik birimdeki Rx ve Cx’ den bağımsızdırlar. Tam bir hücre devresi tasarlanıp kararlı ve kararsız durumlar için benzetimleri yapılmıstır. Önerilen modelin avantaj ve dezavantajları sonuçlar bölümünde tartışılmıştır.