Now showing items 1-1 of 1

  • Türk hukuku'nda göçmen kaçakçılığı suçu- Tck md.79 / Crime of immigrant smuggling in Turkish Law 

    Authors:Bahadır, Busenaz
    Publisher and Date:(Kadir Has University, 2019)
    Tarihin ilk çağlarından itibaren insanlar, bireysel ya da topluluk olarak çeşitli nedenlerle göç etmektedirler. Bunlardan en önemlileri ekonomik sebepler, daha iyi şartlarda yaşama isteği, savaşlar, iklim koşulları gibi nedenlerdir. Bunun sonucunda bireyler hedef ülke olarak belirledikleri ülkelere gitmek için, maddi bir çıkar karşılığında bu işi üstlenen kişi ya da örgütlerle anlaşmaktadırlar. Yasal olmayan yollarla ve çoğunlukla insanlık dışı şartlarda süren bu göç serüveninde bireylerin hakları ...