Now showing items 1-3 of 3

 • Latin Amerika ve Türkiye`de finansal krizler 

  Authors:Savaş, A. Burcu
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2003)
  Bu tezde, Meksika, Brezilya, Arjantin ve Türkiye olmak üzere 1990'h yıllarda finansal kriz yaşamış bu ülkelerin finansal liberilizasyona geçişlerinden itibaren ekonomik geçmişleri ve kriz süreçleri irdelenmeye çalışılmıştır. Finansal krizlerin nedenleri ve oluşum biçimleri hakkında iktisat yazınında yer alan modeller açıklanmıştır. Söz konusu ülke tecrübelerinin bu modellerle bağdaşan yönlerinin tespit edilmesi hedeflenmiştir.

 • Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımları sorunu 

  Authors:Dikmen, Hüseyin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2010)
  Doğrudan yabancı sermaye yatırımları gelişmekte olan ülkeler için önemli bir sermayekaynağıdır. Bu yatırımlar sermaye sağlamanın yanında ekonomik büyümeyi, ihracatı, istihdamı olumlu yönde etkiler ve teknik bilgi, üretim, yönetim ve pazarlama bilgisinin ülkeye transferini gerçekleştirir. Yabancı yatırımcılar bir ülkeye yatırım kararı alırken birçok kriteri değerlendirerek yer seçimi kararında bulunurlar. Bu kriterler bir ülkeye doğrudan yabancı sermaye giri.i karırı ve dolayısıyla miktarını ...

 • Türkiye'de Eurotahvil uygulaması ve Eurotahvil getiri marjlarını belirleyen faktörler 

  Authors:Buket, Bekir Murat
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2009)
  Bu çalışma, 1990'lı yıllardan itibaren Türkiye'nin dış borçlanma stratejisi içinde en önemli seçeneği oluşturan Eurotahvil piyasasındaki deneyimi çerçevesinde, Eurotahvil ihraç koşullarının, arz-talep dengesinin, gelişmekte olan ülkeler içinde Türk Eurotahvillerinin yerinin ve ikincil piyasa işlemlerinin bir analizini yapmayı amaçlamıştır. Türkiye'nin Eurotahvil ihraçlarının analizi, gerek makro-ekonomik büyüklükleri içindeki yeri ve makro verileriyle olan etkileşimi, gerekse mikro düzeyde finansal ...