Now showing items 1-4 of 4

 • İşletmelerde süreçlerin yeniden yapılanmasında performans ölçümünün rolü 

  Authors:Altındağ, Erkut
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2005)
  Günümüzde büyük bir hızla değişen çevre koşullarına uyum gösterebilmek için birçok işletme yapısal değişikliklere gitmek suretiyle daha esnek bir yapı kazanmaya başladılar.İşletmeler, 1990'lı yıllardan itibaren organizasyon yapılarında ve bu yapıları oluşturan temeliş yapma usullerinde köklü değişiklikler yapma gereği duymaktadırlar. Her geçen gün artanve çeşitlenen müşteri istek ve gereksinimlerinin etkili şekilde karşılanabilmesi için daha esnekve hızlı organizasyon yapılarına ihtiyaç duyulmaya ...

 • Küresel ekonomik krizin KOBİ'ler üzerindeki etkileri: ESKOOP sanayi sitesi'ndeki KOBİ'ler üzerine bir araştırma 

  Authors:Aksu, Müge
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2012)
  KOBİ.ler, dengeli ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, istihdam, gelir vergisi, büyük isletmelere sağladıkları girdi, katma değer ve ihracata katkıları nedeniyle ülke ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Ayrıca, hızla değişen piyasa koşulları ile teknolojik gelişmelere uyum sağlama kapasiteleri gibi özellikleri bu işletmelerin dünya ekonomisindeki önemini artırmaktadır. Ancak, özellikle gelişmekte olan ülkelerde KOBİ'ler, başta finansman yetersizliği olmak üzere sağlıklı bir alt yapıya ...

 • Toplam kalite yönetimi ilkeleri uygulamalarının işletme performansı üzerine etkileri 

  Authors:Göktaş, Kerem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2004)
  Hızlı küreselleşmenin, uluslararası pazar yapılarını değiştirmesi sonucu kalite önemli bir rekabet unsuru haline gelmiştir. Günümüz işletmeleri için üretilen mal ve hizmetlerde kalite ve güvenilirliği sağlama, her geçen gün değişen tüketici zevkleriyle uyum sağlayarak, tüketicinin talep ettiği ya da edebileceği ürünü mümkün olan en kısa sürede ve en iyi kalitede sağlayabilmek önemlidir. Bu sebeple işletmelerin küresel pazarlarda rekabet edebilir mal ve hizmet üretebilmeleri her şeyden önce belirli ...

 • Toplam kalite yönetimi ilkeleri ve hastane performansına ilişkisi üzerine bir araştırma 

  Authors:Güngör, Jülide Filiz
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2008)
  Bu araştırmanın amacı; hizmet sektöründe önemli bir yere sahip olan hemşirelerin Toplam Kalite Yönetimi İlkeleri Uygulamaları, Hastane' nin Kalite, Operasyonel ve Çalışan Performansı ile Finansal Performansını nasıl algıladığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan anket, İstanbul' da ki özel bir hastanede görev yapmakta olan 175 hemşireye Eylül 2007-Mart 2008 dönemlerinde uygulanmıştır. Anket sonuçları; SPSS 15.0 istatistik programında faktör, korelasyon ve regresyon analizlerine ...