Now showing items 1-1 of 1

  • Türk Kütüphaneciliğinde İşsizlik ve İstihdam Sorunsalı 

    Authors:Yağcı, Yalçın
    Publisher and Date:(Türk Kütüphaneciler Derneği, 2007)
    21. yüzyılın henüz başındayız ve küreselleşme; kütüphanecilik mesleğinin nasıl yapıldığından, kütüphanecinin kim olduğuna kadar birçok olguyu etkileme/değiştirme potansiyeli taşımaktadır. Küreselleşmenin bir ürünü olan işsizlik ve istihdam sorunsallığı ise tüm dünyada gittikçe öne çıkmaktadır. Bu nedenle hızla değişen çalışma ortam ve koşullarına uygun özelliklerin kütüphanecilere kazandırılması için eğitim, en önemli araç olmaktadır. Ayrıca demokratik yönetim, girişimcilik, iletişim - işbirliği ...