Now showing items 1-2 of 2

 • Shatttered Glass: Salinger's Postwar family saga 

  Authors:Enüst, Gülin
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  The cultural and social environment of postwar American period and this period?s effects on American family and individual are important themes which are necessary to understand how the values and ethics of the present day America were constructed. Being one of the most prominent authors of his time, J. D. Salinger provides the reader with a detailed and observational perspective about the Postwar American culture and family values with his fictional Glass family that appears in his books Nine ...

 • Yakın dönem Türk sinemasında varoşculuk ve yabancılaşma 

  Authors:Nas, İrem
  Publisher and Date:(Kadir Has University, 2013)
  20. yüzyıl insanının en büyük problemlerinden olan yabancılaşma sorununun, incelenecek yakın dönem Türk sineması örneklerinde varoluşçu felsefe açısından nasıl yorumlandığı, ne şekilde kurgulandığı ve akımın yabancılaşmayı gösterme bağlamında etkilerinin son dönemde yoğunluk kazanmasının nedenlerini ortaya koymak çalışmamın amacı olacaktır. Tez çalışmasının birinci bölümünde kavram olarak varoluşçuluk ve varoluşçu felsefe akımı içindeki yabancılaşma tanımlarına değinilecek, ikinci bölümde ...