Now showing items 1-1 of 1

  • How does moral framing affect environmental attitudes: A non-Western replication 

    Authors:Çavdar, Dilara
    Publisher and Date:(Kadir Has Üniversitesi, 2021)
    Politik olarak sağ ve sol yönelimli bireylerin benimsediği ahlaki temeller farklılık göstermektedir. Bu farklılık, farklı politik görüşlerden insanların ayrıştığı konulardaki (örn. iklim değişikliği) tutum ve davranış değişikliklerinin araştırılmasında kullanılır. Ancak ahlaki tutumlar kuramının literatürdeki deneysel uygulamaları sınırlı olup, bu konulardaki çalışmalar çoğunlukla korelasyonel araştırmalardan oluşur. Ahlaki temeller, ahlaki çerçeveleme denilen teknikle, çeşitli mesajların ...