Now showing items 1-2 of 2

  • Psikoloji ve Açık Bilim 

    Authors:Gökçe, Ahu; Akirmak, Umit
    Publisher and Date:(İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2022-06)
    Bu kitap yaklaşık son on yıldır var olan, üzerinde daha fazla düşünülerek evirilmiş ve gelişen teknolojinin desteğini de alarak daha önce var olmayan birçok imkân sunan açık bilim pratikleri üzerine yazılmıştır. Açık bilim ve pratikleri birçok araştırmacı tarafından bilinmemektedir ve tecrübeli araştırmacılara dahi yabancı bir kavram olabilmektedir. Açık bilim prensiplerini teorik olarak bilen ama nasıl uygulanacağı konusunda tereddütte olan araştırmacılar da vardır ki çok kısa bir geçmişi olan ...

  • Revisiting the Mainstream Approaches of the Theories of International Relations 

    The view that we have reached the end of the "grand debates" in International Relations (IR) is widespread among the majority of IR scholars. Today, we observe that the references to the great theoretical debates in the prominent journals of IR have significantly diminished and that the most relevant debates have been among the scholars belonging to the same school specifically over empirical studies rather than between theories/paradigms. 'this paper, by revealing the challenges generated by the ...