Now showing items 1-2 of 2

 • National security culture in Turkey: a qualitative study on think tanks 

  Authors:Toktaş, Şule; Aras, Bülent
  Publisher and Date:(Ahmet Yesevi University, 2012)
  This article examines the role that think tanks have played in the formulation of national security and a culture of security through field research conducted on fourteen think tanks located in Istanbul and Ankara. In addition to participant observation at the think tanks twenty-five in-depth interviews were conducted with administrators and specialists. The findings revealed that in terms of their strategic attitudes about national security in Turkey there are three groups of think tanks: critical ...

 • Rekabet ve işbirliği ikileminde yönünü arayan Türk-Rus ilişkileri 

  Authors:Çelikpala, Mitat
  Publisher and Date:(Ahmet Yesevi University, 2015)
  Son dönem Türk-Rus ikili ilişkileri, işbirliği ve stratejik ortaklık söylemleri etrafında tanımlamaktadır. 1990’lı yıllara hâkim olan rekabet söyleminin yerini alan bu yeni bakış açısı, TürkRus ikili ilişkilerinin seyrinde temel bir dönüşüme işaret etmektedir. İki ülkenin ilişkilerini geliştirirken işbirliğinin boyutlanmasını sağlayacak hedef bölgesi olarak, 1990’lı yıllarda rekabetin en yoğun biçimde yaşandığı Avrasya’yı seçmesi ise, Türk Dış Politikasının genel çizgisi ve ikili ilişkilerin seyri ...