Now showing items 1-1 of 1

  • Türkiye'de ailelerin refah düzeyi 

    Authors:Payzun, Ahmet; Diner, Çağla
    Publisher and Date:(2011)
    Türkiye’de ailelerin refah kavramlaştırmalarını öğrenmek ve de ailelerin refah düzeylerini saptamak amacıyla gerçekleştirilen bu calışma, nicel ve nitel veri derleme tekniklerinin birlikte kullanıldığı kapsamlı bir alan araştırması olarak tasarlanmış ve 2010 yılında gerçekleştirilmiştir.