Now showing items 1-10 of 10

 • A Serbian Princess in Ottoman Palace: Mileva Olivera Lazarevic 

  Authors:Keskin, Mustafa Çağhan
  Publisher and Date:(Ahmet Yesevi University, 2017)
  Born as the daughter of the serbian Knez Lazar taken into the Ottoman palace marrying Bayezid I (The Thunderbolt) who gave her father's execution order became the slave of Timur (Tamerlane) after the Battle of Ankara and when set free turning back to her country Olivera had a life full of trauma and tragedies resembling a romantic adventure According to the serbian she was a hero who sacrificed herself for her country according to the Ottomans she was a bad woman who adapted Bayezid to alcohol and ...

 • "ANKARA KARACABEY İMARETİ MİMARI DIMAŞKLI EBU BEKİR OĞLU AHMED ÜZERİNE BİR DENEME" 

  On dört ve on beşinci yüzyıl Osmanlı mimarlığının aktörleri hakkındaki veriler son derece sınırlıdır. Mimarın adını içeren sınırlı sayıda kitabe ve önemli bir sultan yapısının mimarını anan birkaç çağdaş yazma, bazı mimarların adının sanat ve mimarlık tarihi literatürüne geçmesini sağlamıştır. Ankara’da 1427 yılında Karaca Bey tarafından inşa edilen imaretin kitabesi, Ebu Bekir oğlu Ahmed adlı bir mimarın adını barındarması bakımından Osmanlı mimarlık tarihi açısından özellikle değerlidir. ...

 • EDİRNE’DE BİR İNGİLİZ MİSYONERLİK CEMİYETİ: EVANGELİKALİZM, MİLENYALİZM VE YAHUDİLER 

  Authors:Sağ, Mustafa Kaan
  Publisher and Date:(Türk Tarih Kurumu, 2019)
  British Society for the Propagation of the Gospel among the Jews (BSPGJ) Yahudileri Hıristiyanlığa döndürmek amacıyla 1842’de Londra’da kurulmuş bir İngiliz misyonerlik cemiyetidir. Cemiyet, 19. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa ve Kuzey Afrika’da açtığı merkezlere 1865’te Edirne’yi de eklemiştir. Tıp ve eğitim hizmeti sunan cemiyet, bu sayede çok sayıda Edirne Yahudisini Hristiyanlığa çevirmiştir. 20. yüzyılın başında Edirne İngiliz Okulu adlı bir eğitim kurumu çatısında faaliyetlerine devam eden ...

 • The Effect of Reverberation Time and Signal-to-Noise Ratio On Word Recognition Scores By Adults and Children in Classrooms 

  Authors:Şaher, Konca; Karaböce, Baki
  Publisher and Date:(Yıldız Technical Univ, 2019)
  This paper seeks to assess the effect of reverberation time, distribution of reverberation time over the frequency range and signal-to-noise ratio on speech intellibility by adults and children in classrooms by the use of phonetically balanced monosyllabic Turkish word recognition tests. Two sets of 25-items phonetically balanced monosyllabic Turkish words were recorded in a full anechoic chamber. Auralizations of the recordings were developed in an acoustic simulation software for a range of ...

 • An English Missionary Society in Adrianople: Evangelicalism, Millenialism and the Jews 

  Authors:Sağ, Mustafa Kaan
  Publisher and Date:(Türk Tarih Kurumu, 2019)
  British Society for the Propagation of the Gospel among the Jews (BSPGJ) was founded in1842 in London in order to convert Jews to Christianity. In the second half of the 19th century the society established several mission centres in Europe and North Africa, including Edirne in 1865. By offering medical and educational service the society converted a great number of Jews to Christianity. In the beginning of the 20t h century the mission became active in the form of an educational institution called ...

 • Great Mosque of Gumus: An Architectural Study on The Date and Patron Problem 

  Authors:Keskin, Mustafa Çağhan
  Publisher and Date:(Istanbul Univ, 2019)
  The mosque in Gumus, a small town in the Amasya region, attracts attention because of the problem of identifying its patron. The Turkish inscription written in the Latin Alphabet "Yorguc Rustem Pasa Camisi 1426" on the plate on the portal, consubstantiating Yorguc Pasa and Rustem Pasa, identifies a historical figure who never existed as the patron of the building. This consubstantiation refers to two important actors in the construction process of the mosque: Yorguc Pasa (d. 1442), the vizier of ...

 • Gümüş Ulu Camii: Bani ve Dönem Sorunları Üzerine Bir Mimari Deneme 

  Amasya’nın Gümüş kasabasında yer alan cami, banisinin kim olduğuna ilişkin sorunlar ile dikkat çeker. Taç kapı üzerinde bulunan “Yörgüç Rüstem Paşa Camii 1426” ibaresi, Yörgüç Paşa ile Rüstem Paşa’yı özdeşleştirerek tarihte hiç var olmamış bir figürü bani olarak ilan eder. Bu özdeşim, caminin oluşumundaki en önemli iki aktöre referans vermektedir; II. Murad’ın vezirlerinden Yörgüç Paşa (ö.1442) ve Kanuni Sultan Süleyman’ın vezirlerinden Rüstem Paşa (ö.1561). Bani kimliğine ilişkin karmaşa, ...

 • İç mimarlık eğitiminde yaratıcı drama 

  Oyun; insanın varoluşundan bu yana doğasında bulunan bir özelliktir. Yaratıcı Drama, insanı var eden yaratıcılık, hayal gücü, cesaret gibi öğeleriyle temeli doğaçlamaya dayanan bir ifade yöntemi sayılabilir. Bu çalışma, Yaratıcı Drama’nın sunduğu fırsatlar ve sağladığı kazanımlar göz önüne alınarak drama etkinliği alternatif bir yöntem olarak iç mimari tasarım eğitiminde kullanımını irdelemeyi amaçlar. Makale Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Proje I stüdyosu ...

 • Konutlarda İç Mekan İle Mobilya Etkileşimi Bağlamında Mobilyaya Dair Özelliklerin İncelenmesi 

  Authors:Üst, Selin
  Publisher and Date:(Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, 2015)
  Çok sayıda işlevin bir araya geldiği konut iç mekân tasarımı, yoğun bir programlamayı ve çözümü gerektirmektedir. Nüfus ve refah artışı, kentlere göç ve sosyo-ekonomik gelişmelere paralel olarak mekan ihtiyacı hızla değişmektedir. Konut sektöründeki kavramsal değişimler sonucu, küçülen mekânlarda daha esnek ve fonksiyonel kullanım ihtiyacı, mobilyaya olan talebi sürekli canlı tutmaktadır. Bu çalışmada, konut tasarım üretim süreci ile mobilya tasarım-üretim süreci arasındaki çok boyutlu ...

 • Waqf Inscription of Umur Beg: A Study on Inspiration and Context 

  Authors:Keskin, Mustafa Çağhan
  Publisher and Date:(Istanbul 29 Mayis Univ & Isam, 2019)
  The waqf inscription located at the mosque that was built by Umur Bey is one of the earliest serious attempts in Ottoman cultural world representing daily Turkish spoken by common people have been transferred from paper to public space. Umur Bey was influenced and inspired by the commisioner of the Turkish waqf inscription in Kutahya Germiyanoglu II. Yakup an intellectual member of governor elite whom he knew for several years. Umur Bey's preference of Turkish language whom was a part of the Turkish ...