Now showing items 1-2 of 2

  • İç mimarlık eğitiminde yaratıcı drama 

    Oyun; insanın varoluşundan bu yana doğasında bulunan bir özelliktir. Yaratıcı Drama, insanı var eden yaratıcılık, hayal gücü, cesaret gibi öğeleriyle temeli doğaçlamaya dayanan bir ifade yöntemi sayılabilir. Bu çalışma, Yaratıcı Drama’nın sunduğu fırsatlar ve sağladığı kazanımlar göz önüne alınarak drama etkinliği alternatif bir yöntem olarak iç mimari tasarım eğitiminde kullanımını irdelemeyi amaçlar. Makale Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Proje I stüdyosu ...

  • Regression model for interior design cost estimate in preliminary stage 

    Authors:Yazicioglu, Deniz Ayse
    Publisher and Date:(Elsevier Science Bv, 2012)
    Cost factors become even more important in the design of the kitchen which is remodeled 34% more than any other room of the house. For this reason the purpose of this study was to propose a reliable kitchen cost estimate model that can be used during the pre-design stages. The first stage of the methodology consisted of defining the limits and the parameters of the model. Next 1.309 kitchen design projects were analyzed for data and a regression model based on the correlations between these data ...