Show simple item record

dc.contributor.advisorGuzel, Alien_US
dc.contributor.authorBaş, Tansuen_US
dc.date.accessioned2019-07-12T08:35:38Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:35:38Zen_US
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/1917en_US
dc.description.abstractİş sözleşmeleri, taraflarının konumları ve edimleri göz önünde bulundurulduğunda hukukumuzdaki diğer sözleşmelere göre ayrı bir öneme sahiptir. Çünkü, işverene kıyasla ekonomik açıdan güçsüz olan işçinin hukuki olarak korunarak işveren karşısındaki konumunun dengelenmesi gerekmektedir. İşçinin, iş görme edimi karşılığında işverenden aldığı ücret temel geçim kaynağı olduğundan, iş sözleşmesinin devam etmesi işçi için hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle, işverenin iş sözleşmesini dilediği şekilde ve dilediği zaman feshetmesini engelleyecek hukuki düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur. Temel olarak, İş Kanunu ve ilgili mevzuatta iş sözleşmesinin feshinde işverene belirli nedenler gösterme ve belirli bir usule uyma yükümlülüğü getirilmiştir. İşveren tarafından gerçekleştirilen fesih, yargı organı tarafından denetlenerek ve yaptırımlara tabi tutularak işverenin keyfi şekilde iş sözleşmesini feshetmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 158 Sayılı ILO Sözleşmesi'nin imzalanmasından sonra, Sözleşme hükümleri esas alınarak hazırlanan 4773 Sayılı Kanun ve daha sonra bu Kanunu ilga ederek yürürlüğe giren 4857 Sayılı İş Kanunu ile hukukumuzda iş güvencesi kurumu şekillenmiştir. 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun yürürlüğe girmesiyle iş güvencesi kurumu yeniden gündeme gelmiştir. Tez çalışmamızda "İş Güvencesi Kapsamında Geçerli Nedenle Feshe İtiraz ve Hukuki Sonuçları" başlıklı konu incelenmiştir. Bu konu, öğretideki fikir ayrılıkları, tartışmalı noktalarda Yargıtayın zaman içerisinde değişen görüşleri ve 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununda yapılan değişiklikler ile birlikte iş güvencesi kurumunun yeniden gözden geçirilmesi amacıyla ele alınmıştır.en_US
dc.description.abstractBy comparison with the other types of contracts in our law system, labor contracts are significant in terms of acts and positions of the contracting parties. Because it is essential to provide a legal protection for workers and equalize their positions before the employers. Since, the wage is the only source of income for the worker, the continuity of the labor contract is of paramount importance for the worker. Therefore, it is needed to make legislative regulations to prevent the employer from terminating the contract arbitrarily. Basicly, the Labor Law and the relevant legislation imposes the obligations to justificate the termination of the contract and follow a certain procedure. It is aimed to prohibit the arbitrary termination of the labour contract by supervising the termination and apply sanctions if necessary. After becoming party to ILO Convention no 158, the former Employment Security Law no 4773 was drafted by basing on the articles of this convention. The Labor Act no 4857 abrogated the Labor Act no 4773 and after the new Law on Labor Courts no 7036 entered into force, the employment securtiy came to the fore once again. This thesis examines the topic "Opposition To Termination Of Labor Contract With Valid Reason Within The Scope Of Employment Security And Its Legal Conclusions". This study is aimes reviewing the case of employment security with the doctrinal disagreements, the changes in Supreme Court's approach in time and the changes in the Law on Labor Courts no 7036.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectİş güvencesien_US
dc.subjectİşe İade Kararıen_US
dc.subjectArabuluculuken_US
dc.subjectBoşta Geçen Süre Ücretien_US
dc.subjectİş Güvencesi Tazminatıen_US
dc.subjectEmployment Securityen_US
dc.subjectReemployment Decisionen_US
dc.subjectMediationen_US
dc.subjectPayments for Idle Perioden_US
dc.subjectCompensation of Employment Securityen_US
dc.titleİş güvencesi kapsamında geçerli nedenle feshe itiraz ve hukuki sonuçlarıen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Private Lawen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record