Show simple item record

dc.contributor.advisorAlankuş, Sevdaen_US
dc.contributor.authorDemirel, Sadettinen_US
dc.date.accessioned2019-07-12T08:36:31Z
dc.date.available2019-07-12T08:36:31Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2046en_US
dc.description.abstractThe purpose of this thesis is to reveal the current state of the use of data visualization in news reporting and challenges of integrating data visualization in news making in Turkey. Unlike the previous studies’ graphic design perspective to the subject of data visualization this thesis approached the subject of data visualization from the journalistic perspective in Turkey. Mixed method approach was used to scrutinize the subject of the thesis. The method contains two components which are a quantitative content analysis to monitor use of data visualization in 5 selected newspapers and 5 selected digital news outlets for three weeks and qualitative semistructured interviews that provide deeper understandings and opinions of 10 news editors and reporters from news media outlets regarding challenges they encounter in the process of utilizing data visualization in news reporting. Also relevant pieces of academic literature local and international news media reports and surveys were used to examine the subject more thoroughly. Qualitative and quantitative findings that were derived from the conducted research and secondary sources indicate that use of data visualization in news media was not a sufficient level and newsrooms face internal and external challenges in this process. These are lack of time to work with data lack of technical skills limited features of data analyses and data visualization tools lack of available and tidy data and unsuitable data formats the absence of reader’s interest unsustainable business model and current political atmosphere.en_US
dc.description.abstractBu tezin amacı Türkiye’de habercilikte veri görselleştirme kullanımının mevcut durumunu ve veri görselleştirmenin haber üretimine entegre edilmesinin önündeki güçlükleri ortaya koymaktır. Veri görselleştirme kavramına grafik tasarım yönünden yaklaşan önceki çalışmaların aksine, bu tez veri görselleştirme konusuna gazetecilik perspektifiyle yaklaşmaktadır. Mevcut tez konusu karma yöntem kullanılarak çalışılmıştır. Uygulanan karma yöntem yaklaşımı 5 gazetenin ve 5 dijital haber portalının veri görselleştirme içeren haberlerinin izlendiği nicel içerik analizi ve ulusal gazetelerde ve online haber portallarında çalışan 10 haber editörü ve muhabiri ile yapılan nitel yarı yapılandırılmış mülakatlar olmak üzere iki ayrı bileşenden oluşmaktadır. Ayrıca ilgili akademik literatür, ulusal ve uluslararası haber medyası raporları ve anket araştırmaları konuyu daha detaylı incelemek için kullanılmıştır. Yapılan araştırmadan ve ikincil kaynaklardan edinilen nitel ve nicel bulgular Türkiye’de habercilikte mevcut veri görselleştirme kullanımının yeterli seviye de olmadığını ve bu süreçte haber merkezlerinin iç ve dış kaynaklı güçlüklerle karşılaştığını göstermektedir. Veri ile çalışırken zamanın yetersizliği, teknik beceri eksikliği, veri görselleştirme ve analiz araçlarının yetersizliği, mevcut düzenli veri miktarının yetersizliği ve uygun olmayan veri formatları, okurunun ilgisizliği, sürdürülebilir olmayan iş modeli ve politik atmosfer ifade edilen zorluklardır.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectVeri gorsellestirmeen_US
dc.subjectData visualizationen_US
dc.subjectData journalismen_US
dc.subjectJournalismen_US
dc.subjectNewsen_US
dc.subjectDataen_US
dc.subjectVeri gazeteciliğien_US
dc.subjectGazeteciliken_US
dc.subjectHaberen_US
dc.subjectVerien_US
dc.titleUse of data visualization in news reporting in Turkeyen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : New Mediaen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record