Show simple item record

dc.contributor.advisorAtay, İsmailen_US
dc.contributor.authorDişkaya, Ali Müfiten_US
dc.date.accessioned2019-07-12T08:36:38Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:36:38Zen_US
dc.date.issued2006en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2059en_US
dc.description.abstractGünümüzde globalleşen dünya koşulları ile birlikte, pazarda rekabetçi bir yapıya ulaşmak organizasyonların temel hedefi haline gelmiştir. İşletmeler bu hedefe ulaşabilmek için fiziksel koşullarını iyileştirmek yanında, insan faktörünün de geliştirilmesi gereken önemli bir unsur olduğunun bilinci ile sistemler oluşturmaya başlamışlardır. Performans yönetimi sistemi işletmenin ve bireyin ölçülebilir bir amaca, belli bir süre içinde ne kadar ulaşılması gerektiğini düzenleyen ve gerekli tüm düzenlemeleri yapıp, tüm kaynakların bu doğrultuda yönlendirilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu süreç işletme açısından, etkinliğini arttırmada önemli olduğu kadar, birey içinde kendisini geliştirmesi açısından önemlidir. Performans Yönetimi sistemi çalışanların yaptıkları işleri kontrol etmenin ötesinde, yapacakları işler ile ilgili yol gösterici bir rol oynar. Böylece çalışanlar için önceliklerin belirlenmesi, uzun dönemli stratejik planların oluşturulması, işletme hedefleri ile bireysel hedeflerin bütünleştirilmesi sağlanır. Uygulama amacıyla B&F şirketi seçilmiştir. Söz konusu şirketin uyguladığı performans yönetimi sistemi, süreçleri ile birlikte ele alınarak incelenmiştir. Ayrıca B&F şirketine Swot analizi yapılarak, şirketin zayıf ve güçlü yönleri ortaya konmuştur. Yapılan uygulamada şirketlerde uygulanan performans sisteminin etkinlik ve verimlilik derecesi belirlenmeye çalışılmıştır. B&F şirketinin mevcut performans sisteminin uygulama süreci, etkinliği, çalışanlar üzerindeki etkisi, olumlu ve olumsuz yönleri, çeşitli analizlerle ortaya konulmuştur. Bu bulgular ışığında uygulamanın sonuçları irdelenerek, hem yöneticiler, hem de akademisyenler için öneriler sunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn currency, with the world conditions becoming global, to arrive at acompetitive structure in the market has been the principal aim of the organizations.Besides improving the physical conditions in order to reach this aim, theestablishments have began to constitute systems with the awareness of the fact thathuman factor is an important issue needs to be improved.Performance managing is a system that arranges how much the establishmentand individual have to reach a measurable aim in a certain time, that does all thearrangements, and provides all the resources to direct in this direction. This process isnot only important for the establishment to increase its efficiency, but also for theindividual to improve himself. Performance managing system, beyond controlling theworks of the employees, has a role as a guider about their works. Consequently,determining the priorities of the employees, forming long-termed strategic plans, andintegrating the establishment aims and individual aims are provided.The B&F company has been chosen for the application. The performancemanaging system of the said company has been analysed with its processes. Alsoweak and strong points of the B&F company have been revealed by making Swotanalysis to the company. In this application, the efficiency and productivity degree ofthe performance systems applied in companies have been tried to determine. Theapplication process of the available performance system, the efficiency, the effect onthe employees, and the positive and negative sides of the B&F company have beendisplayed with various analysis.With the light of these diagnosis the results of the application have been examined,and suggestions have been presented both for managers and academics.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectİşçileren_US
dc.titlePerformans yönetimi sistemi ve bir finans şirketinin performans değerlendirme sisteminin incelenmesien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : MBAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record