Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Mehmet Nafizen_US
dc.contributor.authorKafkas, Kenanen_US
dc.date.accessioned2019-07-12T08:37:57Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:37:57Zen_US
dc.date.issued2017en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2195en_US
dc.description.abstractin this research we examine a secondary school social network. We apply social network analysis (SNA) techniques on the close friendship structure of the students. Our aim is to answer the following questions regarding the network. The first question is what are the mixing values with respect to test achievement scores gender and class. The second question is how are the communities in the network structured. Such findings can be significant assets in understanding and improving the learning environment. They may be used to help teachers and school managers in deciding more workable and efficient student matchings. For this study we conducted a survey to a group of 10th grade students and gathered the necessary information to construct the social network around the school. Our findings show that the friendship in overall network is neither assortative nor disassortative with respect to academic success in other words the two attributes are not correlated. On the other hand gender and class mixing measures are significantly high which not surprisingly suggests that the students prefer to bond with their classmates and also with the same gender friends. Finally after examining the communities within each classroom we observe similar community structures. in the light of these findings we propose a method for composing the classrooms to construct an efficient and successful learning environment.en_US
dc.description.abstractBu araştırmada bir orta öğretim kurumunda sosyal ağ incelenmiştir. Öğrencilerin yakın arkadaşlık yapısı üzerinde sosyal ağ analizi (SAA) yapılmıştır. Amaç ağla ilgili olarak şu sorulara cevap vermektir. İlk soru, başarı oranları, cinsiyet ve sınıf verileninin arkadaş seçiminde ne kadar etkisi vardır? İkincisi ise ağdaki toplulukların yapılanması nasıldır? Bulgular öğrenme ortamının anlaşılmasında ve geliştirilmesinde faydalı olabilir. Öğretmen ve okul idarecileri tarafından uygun öğrenci eşleştirmelerine karar verirken kullanılabilir. Bu çalışmada 10. Sınıf öğrencileri arasında bir anketle okul içindeki sosyal ağı resmedebilmek için gerekli veri toplandı. Bulgular tüm ağ dikkate alındığında arkadaşlığın başarı bağlamında nötr olduğunu gösterdi. Diğer bir deyişle arkadaş seçimi ile başarı arasında bir korelasyon bulunmamaktadır. Cinsiyet ve sınıf bağlamında bakıldığında ise yüksek korelasyon gözlenmiştir. Öğrencilerin sınıf arkadaşları veya aynı cinsiyetten arkadaşlar tercih etmeleri beklenen bir bulgudur. Son olarak sınıf içi topluluklar incelendiğinde benzer topluluk yapıları tespit edilmiştir. Bu bulgular ışığında başarılı bir öğrenme ortamı oluşturulması amacına yönelik bir sınıf düzenleme metodu teklif edilmiştir.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectSocial networken_US
dc.titleA network science approach to correlations between course achievement and community structure in school friendship networksen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Science and Engineering: Management information Systemsen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record