Show simple item record

dc.contributor.advisorGökçen, Gürbüzen_US
dc.contributor.authorKısa, Umuten_US
dc.date.accessioned2019-07-12T08:38:44Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:38:44Zen_US
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2265en_US
dc.description.abstractİsletmelerin doğru tam ve şeffaf finansal raporlama yapabilmelerini sağlamak için çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşlarınca kurallar ve standartlar belirlenmiştir. Belirtilen standartlar uzun yıllar boyunca gelişme göstermiş ve gelişmeye de devam etmektedir. Bu kurallar temel olarak finansal raporlama muhasebe dış denetim ve iç denetim gibi alanlarda yoğunlaşmaktadır. İşletmelerin finansal tabloları üzerinde önemli etkilere sahip olan üretim maliyetleri ve maliyet yönetimi alanında ise uluslararası alanda kabul görmüş standartlar bulunmamaktadır. Maliyetler ile ilgili standartlara Uluslarası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları'nın bazı kısımlarında rastlanabilmektedir. Bu çalışma ile üretim maliyetleri ile Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları arasında bulunan ilişki anlatılmaya çalışılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucunda maliyet standartlarının Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları içerisinde yer almış olduğu ve yakin ilişki içerisinde bulundukları görülmüştür. Özellikle UMS 2 UMS 11 UMS 23 UMS 17 UMS 21 UMS 16 UMS 38 UMS 36 ve UMS 19 diger standartlar arasında öne çıkmaktadır. Ancak standartlarda verilen kural ve yöntemler belirtilen yakin ilişkiye rağmen yeterli detayda olmadıkları için muhasebecilerin yorumlarına ihtiyaç duymaktadır.en_US
dc.description.abstractIn order to provide enterprises to report financial results accurate, complete and transparent, various govermental and non-governmental organizations issued rules and standards. The standarts not only had been developed for long years and also they continue to improve. They fundemantally focuses on financial reporting, accounting, external audit and internal audit. However, worldwide accepted standards of production costs and cost management which have major influence on enterprises?s financial tables have never existed. Cost accounting related standards can be found only in some parts of the International Accounting and Financial Standards. With this study, the relationship between production costs and International Accounting and Financial Standards is examined. Consequence of the work showed that International Acounting and Financial Reporting standards encompass cost standards and the relationship is considerably close. Specifically, IAS 2, IAS 11, IAS 23, IAS 17, IAS 21, IAS 16, IAS 38, IAS 36 and IAS 19 are more related than others. However, the rules and methods given by the standards still need accountant justification since they do not have sufficient detail.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleUluslararasi muhasebe standartlari ve uretim maliyetleri iliskileri uzerine bir incelemeen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : MBAen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record