Show simple item record

dc.contributor.advisorSoysal, Leventen_US
dc.contributor.authorKolaşinli, Nesligül Denizen_US
dc.date.accessioned2019-07-12T08:38:48Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:38:48Zen_US
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2273en_US
dc.description.abstractIn our technologically developing society, a once calm group is currently ascending to wind up as a standout amongst the most broadcasted spectacles on the planet. Measuring the time individuals play computer games and the amount of money spent on them, it is safe to say that gaming is a huge business and a noteworthy component of contemporary culture. This thesis shall examine the growing influence of computer games, economical value added by this new industry in cultural economy of Turkey and Istanbul’s future as a possible creative city. The interpretations of the process shall be examined in light of the findings of Richard Florida. It is suggested that cities must meet certain expectations in order to attract members of the creative class. In a time when the economical growth in every sense is very much needed, gaming industry and especially E-sports is filling the void and creates new opportunities. I have analyzed the economical data showing the state of E-sports, conducted interviews with gaming industry professionals in order to get a more in-depth analysis of the state of gaming industry in Turkey and analyzed my findings through Richard Florida’s “Creative Class” concept. The purpose of this thesis is to introduce the professional gaming world, to understand the current standing of gaming in Turkey and analyze this new emerging creative industry through a social science perspective.en_US
dc.description.abstractTeknolojik olarak gelişmekte olan bir toplumumuzda, bir zamanlar göze batmayan bir grup gezegende en çok yayınlana gösteriler arasında dikkatleri üstüne çekiyor. Bireylerin bilgisayar oyunları oynadıkları zamanı ve onlara harcanan para miktarını ölçtüğümüzde, oyunların büyük bir sektör ve çağdaş kültürün kayda değer bir bileşeni olduğunu söyleyebiliriz. Bu araştırma bilgisayar oyunlarının artan etkisini, bu yeni endüstrinin Türkiye'nin kültür ekonomisine eklediği ekonomik katma değeri ve Istanbulun gelecekte "yaratıcı şehir" olma ihtimalini inceleyecektir. Bu süreç öncelikle Richard Florida'nın yaratıcı sınıf ve yaratıcı şehirler üzerine yaptığı açıklamalar ışığında incelenecektir. Şehirlerin yaratıcı sınıfa mensub profesyonelleri çekmek için belli standartları yakalamaları gerektiği ileri sürülmektedir. Ekonomik gelişimin her anlamda ihtiyaç duyulduğu bir zamanda, oyun endüstrisi ve e-Spor bu boşluğu doldurmakta ve yeni gelişme fırsatları yaratmaktadır. Türkiye'de e-Spor'un durumunun daha derinlemesine analizini yapmak ekonomik verileri inceledim, oyun endüstrisi alanında profesyoneller ile derinlemesine röportajlar gerçekleştirdim ve bulgularımı Richard Florida'nın "Yaratıcı Sınıf" kavramı ışığında inceledim. Bu tezin amacı, profesyonel oyun dünyasını tanıtmak, oyunların Türkiyedeki güncel durumunu anlamak ve bu yeni gelişmekte olan yaratıcı endüstriyi sosyal bilimler perspektifinden analiz etmektir.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectE-sportsen_US
dc.subjectGaming Industryen_US
dc.subjectCreative Classen_US
dc.subjectCultural Economyen_US
dc.subjectE-Sporen_US
dc.subjectOyunen_US
dc.subjectYaratıcı Sınıfen_US
dc.subjectKültür Ekonomisien_US
dc.titleRise of the creative class: gaming as a creative industry in Turkeyen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Communication Studiesen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record