Show simple item record

dc.contributor.advisorHarma, Mehmeten_US
dc.contributor.authorTosyali, Ahmet Furkanen_US
dc.date.accessioned2019-07-12T08:41:53Zen_US
dc.date.available2019-07-12T08:41:53Zen_US
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2518en_US
dc.description.abstractMain aim of this study is to investigate whether there were relationship between perceived partner responsiveness (PPR) co-regulation between romantic partners and binge eating. Data were collected from 148 adult females and their male romantic partners (18-61 years old) with mean relationship duration of 8.04 years. Dyadic data was analyzed through actor-partner interdependence model framework. We proposed a model where co-regulation between partners mediates the relationship between PPR and binge eating. Results showed that there was not direct association between any of PPR and binge eating scores of participants. However significant direct associations were found regarding both actor and partner effects of PPR on co-regulation between romantic partners. Besides there were four mediational pathways where co-regulation of females mediated the associations. Co-regulation of females mediated the association between both actor and partner effects of PPR on their binge eating scores. Coregulation of female participants also mediated actor effect of PPR on binge eating scores of male participants. indirect significant associations still remained after controlling for influence of body dissatisfaction on binge eating scores. These findings are the first to illustrate relationship between PPR and binge eating. Also this study is the first attempt to examine binge eating in terms of interpersonal emotion regulation processes.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın temel amacı algılanan partner duyarlılığı (APD), romantik partnerlerin birlikte duygu düzenlemesi ve tıkanırcasına yeme davranışı arasında ilişki olup olmadığını incelemektir. Ortalama ilişki süresi 8.04 yıl olan 148 yetişkin kadın ve onların erkek romantik partnerlerinden (18-61 yaş arası) veri toplanmıştır. Diyadik olarak toplanan veriler, aktör-partner karşılıklı bağımlılığı modellemesi çerçevesinde analiz edilmiştir. Partnerler arası duygu düzenlemesinin, APD ve tıkanırcasına yeme davranışı arasındaki ilişkide aracı olduğu bir model sunulmuştur. Sonuçlar, APD ve tıkanırcasına yeme davranışı arasında direk bir ilişki olmadığını göstermiştir. Bununla beraber, partnerlerin birlikte duygu düzenlemeleri üzerinde anlamlı aktör ve partner APD etkileri bulunmuştur. Ayrıca, kadınların karşılıklı duygu düzenlemesinin aracı olarak rol oynadığı dört tane anlamlı ilişki bulunmuştur. Kadınların birlikte duygu düzenleme skorlarının, aktör ve partner APD’nin katılımcıların kendi tıkanırcasına yeme davranışı üzerindeki etkileri bağlamında aracılık ettiği bulunmuştur. Kadın katılımcıların birlikte duygu düzenlemesinin ayrıca, aktör APD’nin erkek katılımcıların tıkanırcasına yeme davranışı üzerindeki etkisi bağlamında da aracılık ettiği bulunmuştur. Endirekt anlamlı ilişkiler; vücut memnuniyetsizliği skorlarının katılımcıların kendi tıkanırcasına yeme davranışları üzerindeki etkileri kontrol edildiğinde de anlamlı çıkmıştır. Elde edilen bulgular APD ve tıkanırcasına yeme davranışı arasındaki ilişkiye yönelik ilk olma özelliği taşımaktadır. Ayrıca, bu çalışma tıkınırcasına yeme davranışını kişiler arası duygu düzenlemesi bağlamında inceleyen ilk çalışmadır.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectPerceived partner responsivenessen_US
dc.subjectInterpersonal Emotion Regulationen_US
dc.subjectBinge Eatingen_US
dc.subjectRomantic Relationship Dynamicsen_US
dc.subjectAlgılanan Partner Duyarlılığıen_US
dc.subjectKişiler Arası Duygu Düzenlemesien_US
dc.subjectTıkanırcasına Yemeen_US
dc.subjectRomantik İlişki Dinamiklerien_US
dc.titleAssociation between perceived partner responsiveness and binge eating behavior :mediating role of the interpersonal emotion regulationen_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : School of Graduate Studies : Psychologyen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record