Now showing items 1-1 of 1

  • ANAYASA, KURUCU İKTİDAR VE MEŞRUİYET İLİŞKİSİ 

    Anayasalar devletin temel kuruluşunu ve işleyişini düzenleyerek devlet organlarının yetki alanını belirler ve bireylerin devlete karşı sahip oldukları temel hak ve özgürlükleri güvence altına alırlar. Devlet yetkilerini normlar, değerler ve kurallar çerçevesinde belirleyen anayasalar bu yönüyle toplumsal sözleşme niteliğindedirler. Anayasayı oluşturan kurucu iktidarlar ise sadece devlet yapısını değil, aynı zamanda devletin siyasi kimliğini de biçimlendiren, anayasanın ve anayasanın üzerine inşa ...