Now showing items 1-1 of 1

  • BİR ANA MENDİETA VARMIŞ, BİR ANA MENDİETA YOKMUŞ 

    Authors:Balkır Kuru, Nur
    Publisher and Date:(Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 2018)
    8 Eylül 1985’te New York’taki Soho polis departmanı bir acil durum çağrısı aldı. Ünlü minimalist sanatçı Carl Andre, karısı Ana’nın, yaşadıkları apartmanın 34’üncü kat penceresinden düştüğünü söyleyerek yardım istiyordu. Yardım ekipleri ulaştığında Ana Mendieta’nın cansız bedenini New York Performans Sanatları Okulu’nun çaprazında buldu. Komşuları kısa süre önce onların dairesinden kavga sesleri duyduklarını söylüyorlardı. Mendieta’nın vücudundaki izlerden ve pencerenin konumundan yola çıkan ...