Now showing items 1-4 of 4

 • Türkiye'de İşsizliğin Yapısal Analizi 

  The main purpose of this paper is to investigate the structure and dimensions of unemployment in Turkey. Besides its dimensions, the composition of unemployment is also very important and the unemployment rates are higher than the official rates in Turkey. The unemployment is an urban intensive problem and it is widespread especially over the young workers, women and low-educated labor in Turkey. The amount of people who has been unemployed more than one year is also very high. The implication of ...

 • Türkiye'ye Yönelik Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımcılarının İstihdama Etkisi 

  Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, kalkınmaya olan katkısının anlaşılmasıyla, gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin ilgi odağı haline gelmiştir. Günümüzde, yabancı sermayenin beraberinde getirdiği teknolojik gelişme ve istihdam artışının, yabancı yatırımları çeken ülkelerin ekonomilerine büyüme ve refah artışı olarak yansıdığı görüşü hakimdir. Öte yandan, gittikleri ülkelerde yeni iş olanakları yaratan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, ülkelerin işsizlik sorununun çözümüne de katkıda ...

 • Yeni Keynesci Yaklaşımda Ücret ve İstihdam 

  Authors:Bilgin, Mehmet Hüseyin
  Publisher and Date:(İstanbul Üniversitesi, 2002)
  The purpose of this paper is to explore the new Keynesian approach on wages and employment relationship. According to new Keynesian school, market clearing mechanism does not exist due to rigidities and stickiness. This situation leads involuntary unemployment. In new Keynesian theory, there are three theories to explain wage rigidities and involuntary unemployment. This paper analyzes these theories in detail and discusses the new Keynesian assumptions from the perspective of Turkish labor market.

 • Yozlaşma ve Türk Siyasal Yaşamın Yeniden Yapılanması: Bir Model Önerisi 

  Authors:Bilgin, Mehmet Hüseyin
  Publisher and Date:(2003)
  Bu çalışmanın temel amacı, yozlaşmayla mücadelede Türkiye için bir model ortaya koymaktır. Bilindiği gibi yozlaşma, Türkiye'de giderek yaygınlaşmaktadır. Bu nedenle, çalışmada önce Türkiye'deki yolsuzluk olgusu ve politik yozlaşma incelenmekte, ardından da yozlaşmayla mücadele için Türk siyasal yaşamının yeniden yapılanması önerilmektedir. Bu çerçevede, kamu yönetiminde ve siyasette yapılması Önerilen köklü reformlar da ayrıntılı olarak incelenmektedir.