Now showing items 1-2 of 2

 • Hücresel sinir ağları için gerilim kaynaklı hücre modelleri 

  Authors:Tander, Baran; Ün, Mahmut
  Publisher and Date:(AVES YAYINCILIK, 2001)
  Bu makalede, bağımsız ve bağımlı gerilim kaynağı tabanlı yeni bir Hücresel Sinir Ağı hücre devresi önerilmiştir. Bu modelde akım kaynaklı Chua ve Yang ‘ın klasik hücre devresinin aksine hücreler için denge noktaları dinamik birimdeki Rx ve Cx’ den bağımsızdırlar. Tam bir hücre devresi tasarlanıp kararlı ve kararsız durumlar için benzetimleri yapılmıstır. Önerilen modelin avantaj ve dezavantajları sonuçlar bölümünde tartışılmıştır.

 • Simple and accurate cell macromodels for the simulations of Cellular Neural Networks 

  Authors:Tander, Baran; Ün, Mahmut
  Publisher and Date:(AVES YAYINCILIK, 2002)
  In this paper, two simple and accurate cell macromodels for PSPICE simulations of Cellular Neural Networks (CNNs) are designed. Firstly, a brief information about CNNs and their benefits are introduced. Then the nonlinear differential equations that characterize the CNNs and the equivalent cell circuit given by Chua and Yang which realizes these equations are presented. With appropriate source transformations, another cell equivalent that employs voltage controlled-voltage sources instead of ...