Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel, Müberraen_US
dc.contributor.authorTükek, Ekinen_US
dc.date.accessioned2020-06-02T10:37:34Zen_US
dc.date.available2020-06-02T10:37:34Zen_US
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/2848en_US
dc.description.abstractİşveren markası firmaların paydaşları tarafından nasıl algılandığının yanı sıra nasıl tecrübe ettikleriyle ilgilidir. İşveren markasının örgütsel iletişim boyutunda ele alınmasıyla sadece işverenin çalışanların gözünde oluşturduğu marka imajı ele alınmaz; çünkü firmanın çalışanlarına ve müşterilerine sunduğu deneyimle de ilgilenir. Bu çalışmanın amacı X ve Y kuşaklarının işveren markasına yönelik algıları arasında farklılık olup olmadığıdır. Kuşaklararası farkın olup olmadığı ayrıca demografik açılardan da analiz edilmiştir. Bu çalışmada X ve Y kuşaklarının işveren markasına yönelik algıları insan kaynaklarının örgüt içi iletişimi ve işveren markasının duygusal yetenek boyutuna ağrılık vererek değerlendirilmiştir. Araştırmamızda İstanbul'da tekstil ve kimya alanlarında faaliyet gösteren, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşundan olan bir aile işletmesi örnek vaka olarak ele alınmıştır. X ve Y kuşağı çalışanlarının cevaplandırdığı anket sonuçları t-testi ve varyans analizi ile yorumlanmıştır. Beklentilerimizin aksine, işveren markasının duygusal yetenek dinamiklerinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Çalışanların performans yönetiminden bilgi ve beklentileri konusunda farklılıklar vardır. İşveren markasının algısı kuşak farklılıklarının yanı sıra pozisyona göre de farklılık göstermektedir. Yapılan analiz sonucunda işveren markası ve örgütsel iletişim konusunda X ve Y kuşaklarının farklılıklarının iş yapış tarzını zenginleştirdiği ve iki kuşağın tarzlarının birbirlerini tamamlayıcı özellikleri olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractEmployer brand is the perception of firms' stakeholders about their companies. Employer brand with regards to organizational communication focuses on both the brand image and the internal customer experience that the employer creates on employees. The purpose of this study is to analyze if the generations X and Y differ in their perceptions on the employer brand particularly with due regards to their demographic characteristics. In this study, the perception of generation X and Y on the employer brand has been evaluated in terms of intra-organizational communication of human resources with particular reference to the emotional talent dimensions of employer brand. A family run company, which is among the top 500 industrial establishments in Turkey, operating in textile and chemicals sectors in Istanbul, has been chosen as a case study. The results of the survey, responded by X and Y generation employees are analyzed by t-test and analysis of variance. In our findings, contrary to our anticipation, significant difference in emotional talent and employee value proposition has not been confirmed. Yet, there are differences in performance management about knowledge and expectations of employees. The perception of the employer brand differs not only from generation to generation, but also with respect to different organizational levels and positions. In the final analysis, it can be stated that the differences of generation X and Y are complementary and synergistic concerning employer brand and organizational communication.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectİşveren Markasıen_US
dc.subjectÖrgüt İçi İletişimen_US
dc.subjectÇalışan Değer Önermesien_US
dc.subjectDuygusal Yetenek Ölçeği (ÇOÖ-DYÖ)en_US
dc.subjectX Kuşağıen_US
dc.subjectY Kuşağıen_US
dc.subjectVaryans Analizi (ANOVA)en_US
dc.subjectT-testien_US
dc.subjectAile İşletmesien_US
dc.subjectEmployer Branden_US
dc.subjectOrganizational Communicationen_US
dc.subjectEmployee Value Propositionsen_US
dc.subjectEmotional Talent Scale (EVP-ETS)en_US
dc.subjectX Generationen_US
dc.subjectY Generationen_US
dc.subjectVariance Analysis (ANOVA)en_US
dc.subjectT-Testen_US
dc.subjectFamily Businnesen_US
dc.titleX ve Y kuşaklarının işveren markası ve örgüt içi iletişimine yönelik algıları: Aile işletmesi örneğien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Corporate Communications and Public Relations Managementen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record