Show simple item record

dc.contributor.advisorİşeri, Emreen_US
dc.contributor.authorDedekoca, Ahmet Ersinen_US
dc.date.accessioned2020-07-14T11:04:00Zen_US
dc.date.available2020-07-14T11:04:00Zen_US
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3033en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, temelinde ekonomik nedenlerle SSCB'nin dağılmasıyla başlayan, 11 Eylül saldırısı, 2008 dünya ekonomik krizinde bazı değişimler geçiren ve bize göre ?globalleşmenin? bir türevi olan ?yeni dünya düzeni?nin ortak niteliklerini saptamaya; olası değişim ve beklentileri ortaya çıkarmaya ve bunları olabildiğince global güç ABD ve bölgesel güç Çin penceresinden yapmaya çalışılmıştır.Çalışmamızda temel aldığımız argümanı, ?yeni dünya düzeninin, 1980'ler sonrası neo-liberal küreselleşmeden farklı olarak, devletin daha aktif rol alacağı çok kutuplu veya kutupsuz bir yapıya bürünmekte olduğu? olarak belirtebiliriz. Bu yapının küresel bağlamda nasıl bir şekil alacağını ise, sistemin iki başat gücü olan ABD-Çin arasındaki ekonomi-politik temelli ilişkiler belirleyecektir.Bu çalışmada, temelinde ekonomik nedenlerle SSCB'nin dağılmasıyla başlayan, 11 Eylül saldırısı, 2008 dünya ekonomik krizinde bazı değişimler geçiren ve bize göre ?globalleşmenin? bir türevi olan ?yeni dünya düzeni?nin ortak niteliklerini saptamaya; olası değişim ve beklentileri ortaya çıkarmaya ve bunları olabildiğince global güç ABD ve bölgesel güç Çin penceresinden yapmaya çalışılmıştır.Çalışmamızda temel aldığımız argümanı, ?yeni dünya düzeninin, 1980'ler sonrası neo-liberal küreselleşmeden farklı olarak, devletin daha aktif rol alacağı çok kutuplu veya kutupsuz bir yapıya bürünmekte olduğu? olarak belirtebiliriz. Bu yapının küresel bağlamda nasıl bir şekil alacağını ise, sistemin iki başat gücü olan ABD-Çin arasındaki ekonomi-politik temelli ilişkiler belirleyecektir.Yukardaki ana argümanlarımız yanında, ?yumuşak gücün yetkinliği?, ?ekonomik gücün, uluslararası ilişkilerdeki etkin rolü?, ?merkez güç değişmediği sürece, ana hatlarıyla sistemin sürdüğü? ve ?aşınan ?liberal demokrasi- ve -pazar ekonomisi- modellerinin, yeni düzende evrim geçireceği? alt argümanlar da tartışılmıştıren_US
dc.description.abstractThis research was aimed to diagnose the common aspects of the ?new world order? which was triggered by the economic factors after the dissolution of USSR, altered by the impact of 9/11 and world economic crisis in 2008 and which we believe is a derivative of ?globalization?; to reveal the potential change and expectations by processing these through the perspectives of both the global power USA and regional power China.This paper was based on the argument ?that unlike the neo-liberal globalization after 1980?s, the new world order is becoming a multi- polar or non-polar structure where governments play a larger role?. Econo-politic relations between the two cornerstones of this new order, USA and China, will be determining how this new structure will form globally.Apart from above mentioned main arguments, sub arguments like ?competency of soft power?, ?significant role of economic power on international relations?, ?current system?s stability in the absence of a change in the central power? and ?the potential evolution of depreciated -liberal democracy- and ?market economy- in the new world order? were also discussed in this research.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectÇin-ABD ilişkilerien_US
dc.subjectYeni dünya düzenien_US
dc.subjectDevlet kapitalizmien_US
dc.subjectGüneydoğu Asya ekonomi politiğien_US
dc.subject2008 ekonomik krizien_US
dc.subjectGüçsel ve ekonomik dönemleren_US
dc.subjectÇin ve ABD ekonomilerien_US
dc.subjectChina-USA relationsen_US
dc.subjectNew world orderen_US
dc.subjectGovernment capitalismen_US
dc.subjectSoutheast Asia economy politicsen_US
dc.subject2008 economic crisisen_US
dc.subjectPower driven and economic periodsen_US
dc.subjectChinese and American economiesen_US
dc.titleABD-Çin ilişkilerinin ekonomi-politiği ve yeni dünya düzeninin oluşumuna etkilerien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : international Relations en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record