Show simple item record

dc.contributor.advisorEken, M. Hasanen_US
dc.contributor.authorGaygısız, Hakanen_US
dc.date.accessioned2020-07-21T12:49:17Zen_US
dc.date.available2020-07-21T12:49:17Zen_US
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3063en_US
dc.description.abstractİçinde bulunduğumuz süreçte, tüm dünyayı etkisi altına almış mali kriz nedeniyle iflas etmesi ve varlığına son vermesi aklımızın ucundan geçmeyen çok büyük finansal kurumlar, bir bir iflas etmekte ve faaliyetlerine son vermektedir. Yaşanılan kriz risk yönetimi fonksiyonunun önemi ve gerekliliğini bir defa daha ortaya koyar iken daha etkin olarak faaliyet göstermesi ve şirketler içerisinde bu birimlerin daha da önemli bir yere sahip olması gerektiği konusunda özel şirketler ve düzenleyici nitelikli kamu kurumu yöneticileri ile akademisyenler arasında tam bir görüş birliği oluşmuştur.Bu araştırmanın amacı, emeklilik şirketlerindeki risk yönetimi uygulamaları, çalışanlar ve risk arasındaki etkisi ve bazı değişkenler (cinsiyet, yaş, kıdem, eğitim düzeyi) ile ilişkisini incelemektir. Çalışmanın amacına uygun sonuca ulaşabilmek için kantitatif yöntemle bilgi toplanmasına karar verilmiş; bu doğrultuda model olarak survey (anket) modeli tercih edilmiştir. Araştırmada emeklilik şirketi çalışanlarına anket uygulanmıştır.Bu araştırma sonucunda çalışanların risk yönetimi konusunda bilgileri ve farkındalıkları tespit edilip risk yönetimi sisteminin daha etkin bir şekilde oluşturması için gerekli önlemler ve öneriler sunulmuştur.Sonuç olarak belirtmek gerekirse, 4632 sayılı Kanunla, Türk sosyal güvenlik sistemine önemli ve yeni bir müessese getirilmiştir. Her şeyin ötesinde, oluşturulan sistemin başarısı, her alanda olduğu gibi, bireylere ve kurumlara güven sağlanması ile olacaktır. Bu nedenle bu alanda faaliyet gösterecek bireysel emeklilik şirketlerinin öncelikli görevi bu güven ortamının sağlanmasıdır. Güven ortamının sağlanmasının en önemli araçlarından biride etkin ve verimli çalışan risk yönetim fonksiyonlarının şirketlerin bünyelerinde faaliyet göstermesinden geçecektir.en_US
dc.description.abstractExcessive financial institutions have declared bankruptcy or suddenly lost a large part of their value due to the global financial crisis currently underway. The significance and necessity of risk management function is understood clearly once again due to the existing financial crisis. Private corporations, executives of regulatory public corporation and academics agree on the importance of operating risk management activities.The purpose of this study, pension companies and their employees and the risk of impact between the different variables (gender, age, seniority, education level) to examine the relationship. Therefore, we decided to collect quantitative data which is cover the aim of this study and preferred to use survey (questionnaire) model. The survey (questionnaire) was implemented to the pension and life insurance company employees who are working for risk management departments in this research.As a result of this research, necessary suggestions and recommendations were made to set up better, efficient and effective risk management system and process in the companies while to determine the companies knowledge and implementation about risk management.As a result, Turkish social security system has met a new pension (retirement) institution. Beyond all else, the success of the system will be created to give trust to the individuals and organizations. Therefore, the primary role of pension system and pension companies have to give trustworthy to the all stakeholders. Pension companies have to establish effective and efficient risk management departments in their organizational structure to give the trust to all parties.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.subjectEmekliliken_US
dc.subjectRisk yönetimien_US
dc.subjectEmeklilik şirketlerien_US
dc.subjectRetirementen_US
dc.subjectRisk managementen_US
dc.subjectPension companyen_US
dc.titleEmeklilik şirketlerinde risk yönetimi ve Türkiye örneğien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Finance and Banking en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record