Show simple item record

dc.contributor.advisorAtaay, İsmailen_US
dc.contributor.authorVergili, Nihaten_US
dc.date.accessioned2020-08-05T10:26:42Zen_US
dc.date.available2020-08-05T10:26:42Zen_US
dc.date.issued2009en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12469/3114en_US
dc.description.abstract1980'li yıllarda üretim odaklı yönetim anlayışı, 1990'lı yıllara geldiğinde satış ve pazarlama odaklı yönetim anlayışına, globalleşme nedeni ile uluslararası rekabetin yaşandığı 2000'li yıllarda ise insan odaklı yönetim anlayışına bırakmıştır. Bu nedenle şirketler için insan en önemli değer ve başarı faktörü haline gelmiştir.Performans Yönetim Sistemi işletmelerin İnsan Kaynakları yönetiminin çeşitli sistemlerine veri sağlayan ve bu sistemlerin kurulması ve sağlıklı işlemesi için gerekli olan çalışmaları içerir. Be nedenle, Performans Yönetim Sisteminin etkinliği işletmelerin etkinliği ile de yakından ilişkilidir. İşe alma, işten çıkarma, yükselme, yer ve görev değiştirme, ücret ayarlamaları gibi faaliyetlerin, rastlantıdan kurtarılarak etkin bir biçimde yürütülmesine olanak sağlanmaktadır.Bu çalışmanın amacı, ülkemizin dinamik sektörlerinden olan bilişim sektöründe performans yönetim sisteminin önem ve yararlarına değinmektir. Bu amaç doğrultusunda, ABC Bilgisayar şirketinin performans yönetim sisteminin uygulamasını incelenmiştir.Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde performansın tanımı, performansın tarihçesi, performansın temel unsurları ve performans yönetim sistemi kavram ve süreçleri ayrıntılı olarak ele alınmıştır.İkinci bölümde ise ABC Bilgisayar şirketine SWOT analizi yapılarak, ABC Bilgisayar şirketinin performans yönetim sisteminin uygulaması birinci bölümde ele alınan bilimsel veriler ışığında incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda ABC Bilgisayar şirketinin performans yönetim siteminin olumlu ve olumsuz yönlerine değinilmiş ve önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractThe production-oriented management approach of 1980s has been replaced by the sales- and marketing-oriented management style in 1990s and by the human-oriented management techniques in 2000s in which international competition has become a matter of fact thanks to the globalization process. For this reason, the human factor has become the most important critical success factor for companies.A performance management system involves activities that provide information to Human Resource Management Systems which are crucial for the construction and well- operationing of those systems. From this respect, it can be argued that the effectiveness of a performance management system is closely related to the effectiveness of business organizations. A proper performance management systems contributes to the effectiveness of activities such as recruitment, dismissal, job rotation, promotion, and payment adjustments by eliminating the randomness in those activities.The main objective of this study is to explore the importance and advantages of performance management system for the IT sector which is one of the most dynamic industries in our country. For this purpose, the performance management system application of the ABC Computer company has been analyzed.The study is composed of two main parts. The first part includes a detailed description of issues such as the definition of performance, the history of performance concept, main dimensions of performance, and the concept and processes of performance management system.On the other hand, in the second part, the performance maagement system application of ABC company has been analyzed via a SWOT analysis and under the framework provided in the first part. Consequently, the strengths and weaknesses of the performance management system of ABC Computer company are clarified and some important proposals are recommended.en_US
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherKadir Has Universityen_US
dc.titlePerformans yönetim sistemi ve Abc şirketinin performans yönetim sisteminin incelenmesien_US
dc.typeMaster's Thesisen_US
dc.contributor.departmentKadir Has University : Graduate School of Social Sciences : Business Administration en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record